Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Ett turkiskägt fartyg som ska ha vapen och ammunition i lasten har belagts med nyttjandeförbud i Varbergs hamn.
– Jag kan inte förstå hur det här fartyget kan få gå med en sådan last, säger Sven Save, Itf-inspektör på fackförbundet Seko, till Seko-tidningen.

Save beskriver situationen ombord som ”fruktansvärd”.

– Det är det värsta jag har sett på 2000-talet. Fartyget var i oerhört dålig kondition. Förutom att besättningen har urusla löner, saknades mat och sängkläder ombord, säger Save.

Fartyget heter Whiskey Trio och är flaggat i Panama. Innan det lade till i Varberg hade det anlagt hamnar i Bulgarien, Turkiet och Storbritannien, enligt sajten Vesselfinder.

I England ska fartyget ha lagt till i en militärklassad hamn och lastat raketer och ammunition, enligt Aftonbladet. Därefter ska det har rest vidare till Varberg och lastat sprängmedel.

– Sedan ska det vidare till Montenegro och sedan till Arabvärlden, men mer vet jag inte, säger Göran Larsson, ITF-inspektör vid Svenska Transporarbetareförbundet till tidningen.

Enligt Jan Nicklasson, kommissarie på Halmstadpolisen, har inte någon polisanmälan lämnats in.

–Vi har inte varit inblandade. Det enda jag har sett är rapporteringen i lokalpressen, säger Nicklasson till Arbetet Global.

Vid inspektionen av Whiskey Trio gav Transportstyrelsen fler än 20 anmärkningar till fartyget, som nu fått nyttjandeförbud. Bland annat ska det ha saknats sängar till alla anställda.

– Men det fanns också säkerhetsbrister, framförallt vad gäller rutiner vid brand och livräddningsutrustning. Det kan ha förelegat explosionsfara, för vi har inte sett några bevis för att utrustningen på fartyget varit explosionssäkrad, säger Tomas Åström på Transportstyrelsen till Arbetet Global.

Fackförbunden Seko och Transport har nu lyckats få ägarna att gå med på en höjning av de tre lägsta lönerna till ILO:s minimilön.

– Men vi kräver också att killarna ska få mat, i går köpte jag med mig hamburgare. En av dem hade fått ordna sin egen säng av några lastpallar … vi kräver att alla ska få ordentliga kojer och lakan, säger Göran Larsson på Transportarbetareförbundet till Transportarbetaren.