KONTORJOBB

Fler än fem av tio nordbor anser att de har en stressig arbetsmiljö, enligt en färsk undersökning.

Svenskarna är de som upplever mest stress på jobbet, enligt en undersökning som NCC låtit analysföretaget United Minds genomföra på 4 000 förvärvsarbetande och egenföretagare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Många nordiska företag har börjat införa ”jobba hemma-dagar”. Detta för att dra ner på stressen och underlätta livspusslet för de anställda.

– Att jobba hemifrån lyfts ofta upp som den lysande stjärnan som ska lösa livspusslet, öka produktiviteten och höja vår livskvalitet. Och det finns fördelar med att jobba hemma, till exempel ur miljösynpunkt är det bra att kunna dra ner på resandet till och från jobbet, säger Carola Lavén, Affärsområdeschef på NCC.

Men enligt de tillfrågade i undersökningen bidrar inte hemmadagarna till minskad stress och ökad koncentration. I stället efterfrågas kontorslandskap som uppmanar till samtal mellan kolleger. Något som de tillfrågade i undersökningen menar ökar deras kreativitet.

– Vad man däremot sällan pratar om är vad en utbredning av hemmajobbandet kan komma att kosta i form av minskad kreativitet och gemenskap. Detta är är centralt med tanke på hur viktigt samtal med kolleger visar sig vara för att få fram kreativa idéer, säger Carola Lavén.

Undersökningen genomfördes i november, och sammanlagt deltog 4 044 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.