STOCKHOLM 20121109 En kalender och en penna Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Avtalsrörelsen är den dominerande händelsen för såväl fackliga organisationer som arbetsgivarorganisationer under 2016. Närmare 500 kollektivavtal löper ut under året, vilket betyder att över tre miljoner anställda måste få nya avtal om lön och övriga villkor. Vid sidan av den kraftmätningen fortsätter parterna sitt opinionsbildande arbete – och sitt interna liv. Arbetet har ställt samman ett antal viktiga händelser för fack och arbetsgivare 2016.

Kongresser, fullmäktigemöten, kampanjer, opinionsbildning:

17 januari: Sista dag för att lämna in motioner till LO:s kongress

3 februari: Akademikernas högskolepolitiska forum (Saco och medlemsförbunden diskuterar högre utbildning och forskning)

8-12 februari (vecka 6): Facket på vinterjobbet. LO-distriktet i Mellersta Norrland genomför kampanj riktad mot ungdomar om säsongsarbetares rättigheter

8 mars: Internationella kvinnodagen. Hela vecka 10 uppmärksammas jämställdhetsfrågor av en rad organisationer. Bland annat publiceras LO:s jämställdhetsbarometer.

4-8 april (vecka 14): Facket på vinterjobbet. LO-distriktet i Norra Sverige genomför kampanj riktad mot ungdomar om säsongsarbetares rättigheter

11-12 april: TCO:s förbundskonferens

21 april: TCO:s konferens om framtidens jobb

23-27 april: Handels har kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö

1 maj: Arbetarrörelsens internationella högtidsdag

10-11 maj: Juseks fullmäktige

11 maj: Vårdföretagarnas årsmöte

12 maj: IT- och Telekomföretagens årsmöte

18 maj: LO:s representantskap

18 maj: Årsmöte i Almega Samhallförbundet, Almega Tjänsteförbunden och Almega AB

19 maj: Svenskt Näringslivs stämma

19-22 maj: Lärarnas Riksförbunds kongress

20-22 maj: GS-fackets kongress

24-25 maj: Läkarförbundets fullmäktige

24-26 maj: ST har kongress

25-26 maj: Ledarnas kongress

30 maj: Veterinärförbundets fullmäktige

30-31 maj: Kyrkans Akademikerförbunds fullmäktige

31 maj: Bemanningsföretagens årsmöte

8-9 juni: Försvarsförbundets förbundsmöte

14-16  juni: Sjöbefälsförenings kongress

17-20 juni: LO:s 28:e ordinarie kongress

27 juni: Facket på sommarjobbet, LO:s årliga kampanj om sommarjobbares rättigheter, startar och fortsätter till mitten av augusti (vecka 26 – 32)

3-10 juli: Almedalsveckan i Visby

25-31 juli: Stockholm Pride.

1 september: Almega Tjänsteföretagens årsmöte

19 oktober: LO:s representantskap

8-10 november: Finansförbundets kongress

13-15 november: Sveriges Ingenjörers fullmäktige

18-20 november: Psykologförbundets kongress

19-20 november: Fysioterapeuternas kongress

23-24 november: Pappers förbundsmöte

23-25 november: LO:s ungdomsforum

25 november: Sveriges Farmaceuters fullmäktige

26-27 november: Sveriges Arkitekters förbundsstämma

Avtalsrörelsen:

31 mars: Facken inom industrin ska teckna avtal med sin motpart. Detsamma gäller i flera andra branscher. 1,5 miljoner arbetstagare berörs.

30 april: Kommunals avtal för kommuner och landsting ska vara klart. Detsamma gäller byggavtalet, hotell- och restaurangbranschens Gröna riksavtal och flera andra branscher. 886 000 arbetstagare berörs

31 maj: Flera förbund, Metall, Byggnads, Seko, Fastighets, Unionen Sveriges Ingenjörer m fl,  ska teckna avtal på mindre områden. 78 000 arbetstagare berörs.

30 juni: Metall, Kommunal, och Transport tecknar avtal på mindre områden. 68 000 arbetstagare berörs.

31 juli: Bland annat Kommunal ska teckna avtal med de kooperativa arbetsgivarna. 41 000 arbetstagare berörs.

31 augusti: Kommunal ska teckna avtal med hemserviceföretagen. Detsamma gäller ett par andra branscher. 40 000 arbetstagare berörs.

30 september: Avtal för det statliga området ska tecknas av Seko och OFR. Även andra mindre branschen tecknar avtal. 183 000 arbetstagare berörs.

31 oktober: Avtal för bland annat friskolor ska tecknas. 35 000 arbetstagare berörs.

30 november: Kommunal tecknar avtal med Vårdföretagarna. 34 000 arbetstagare berörs.

31 december: Hotell och Restaurang tecknar avtal för bingopersonal samt Handels och FTF med Folksam. 7 000 arbetstagare berörs.

Utredningar som ska vara klara under 2016:

12 maj: Utredningen om starkare rätt för myndigheten för bland annat komma åt otillåtna samarbeten.

30 juni: Gymnasieutredningen (om hur alla ungdomar ska förmås att fullfölja gymnasiet)

31 juli: Utredningen om hur EU:s sjöfolksdirektiv klar.

15 augusti: Utredningen  om EU:s regler för intjänande och bevarande av tjänstepensionen.

30 september: Utredning om det militära försvarets personalförsörjning ska vara klar

15 oktober: Utredning Innovations- och entreprenörsklimatet

1 november: Välfärdsutredningen (som ska utreda hur skattemedel i privata välfärdföretag ska gå till det de är avsedda för)