Vid sidan av den kraftmätningen fortsätter parterna sitt opinionsbildande arbete – och sitt interna liv. Arbetet har ställt samman ett antal viktiga händelser för fack och arbetsgivare 2016.

Kongresser, fullmäktigemöten, kampanjer, opinionsbildning:

17 januari: Sista dag för att lämna in motioner till LO:s kongress

3 februari: Akademikernas högskolepolitiska forum (Saco och medlemsförbunden diskuterar högre utbildning och forskning)

8-12 februari (vecka 6): Facket på vinterjobbet. LO-distriktet i Mellersta Norrland genomför kampanj riktad mot ungdomar om säsongsarbetares rättigheter

8 mars: Internationella kvinnodagen. Hela vecka 10 uppmärksammas jämställdhetsfrågor av en rad organisationer. Bland annat publiceras LO:s jämställdhetsbarometer.

4-8 april (vecka 14): Facket på vinterjobbet. LO-distriktet i Norra Sverige genomför kampanj riktad mot ungdomar om säsongsarbetares rättigheter

11-12 april: TCO:s förbundskonferens

21 april: TCO:s konferens om framtidens jobb

23-27 april: Handels har kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö

1 maj: Arbetarrörelsens internationella högtidsdag

10-11 maj: Juseks fullmäktige

11 maj: Vårdföretagarnas årsmöte

12 maj: IT- och Telekomföretagens årsmöte

18 maj: LO:s representantskap

18 maj: Årsmöte i Almega Samhallförbundet, Almega Tjänsteförbunden och Almega AB

19 maj: Svenskt Näringslivs stämma

19-22 maj: Lärarnas Riksförbunds kongress

20-22 maj: GS-fackets kongress

24-25 maj: Läkarförbundets fullmäktige

24-26 maj: ST har kongress

25-26 maj: Ledarnas kongress

30 maj: Veterinärförbundets fullmäktige

30-31 maj: Kyrkans Akademikerförbunds fullmäktige

31 maj: Bemanningsföretagens årsmöte

8-9 juni: Försvarsförbundets förbundsmöte

14-16  juni: Sjöbefälsförenings kongress

17-20 juni: LO:s 28:e ordinarie kongress

27 juni: Facket på sommarjobbet, LO:s årliga kampanj om sommarjobbares rättigheter, startar och fortsätter till mitten av augusti (vecka 26 – 32)

3-10 juli: Almedalsveckan i Visby

25-31 juli: Stockholm Pride.

1 september: Almega Tjänsteföretagens årsmöte

19 oktober: LO:s representantskap

8-10 november: Finansförbundets kongress

13-15 november: Sveriges Ingenjörers fullmäktige

18-20 november: Psykologförbundets kongress

19-20 november: Fysioterapeuternas kongress

23-24 november: Pappers förbundsmöte

23-25 november: LO:s ungdomsforum

25 november: Sveriges Farmaceuters fullmäktige

26-27 november: Sveriges Arkitekters förbundsstämma

Avtalsrörelsen:

31 mars: Facken inom industrin ska teckna avtal med sin motpart. Detsamma gäller i flera andra branscher. 1,5 miljoner arbetstagare berörs.

30 april: Kommunals avtal för kommuner och landsting ska vara klart. Detsamma gäller byggavtalet, hotell- och restaurangbranschens Gröna riksavtal och flera andra branscher. 886 000 arbetstagare berörs

31 maj: Flera förbund, Metall, Byggnads, Seko, Fastighets, Unionen Sveriges Ingenjörer m fl,  ska teckna avtal på mindre områden. 78 000 arbetstagare berörs.

30 juni: Metall, Kommunal, och Transport tecknar avtal på mindre områden. 68 000 arbetstagare berörs.

31 juli: Bland annat Kommunal ska teckna avtal med de kooperativa arbetsgivarna. 41 000 arbetstagare berörs.

31 augusti: Kommunal ska teckna avtal med hemserviceföretagen. Detsamma gäller ett par andra branscher. 40 000 arbetstagare berörs.

30 september: Avtal för det statliga området ska tecknas av Seko och OFR. Även andra mindre branschen tecknar avtal. 183 000 arbetstagare berörs.

31 oktober: Avtal för bland annat friskolor ska tecknas. 35 000 arbetstagare berörs.

30 november: Kommunal tecknar avtal med Vårdföretagarna. 34 000 arbetstagare berörs.

31 december: Hotell och Restaurang tecknar avtal för bingopersonal samt Handels och FTF med Folksam. 7 000 arbetstagare berörs.

Utredningar som ska vara klara under 2016:

12 maj: Utredningen om starkare rätt för myndigheten för bland annat komma åt otillåtna samarbeten.

30 juni: Gymnasieutredningen (om hur alla ungdomar ska förmås att fullfölja gymnasiet)

31 juli: Utredningen om hur EU:s sjöfolksdirektiv klar.

15 augusti: Utredningen  om EU:s regler för intjänande och bevarande av tjänstepensionen.

30 september: Utredning om det militära försvarets personalförsörjning ska vara klar

15 oktober: Utredning Innovations- och entreprenörsklimatet

1 november: Välfärdsutredningen (som ska utreda hur skattemedel i privata välfärdföretag ska gå till det de är avsedda för)