Foto: Erik G Svensson/TT

Foto: Erik G Svensson/TT

Arbetsgivare tar hänsyn till arbetssökandes tidigare sjukfrånvaro när de anställer till nyckelpositioner. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Få sjukdagar på tidigare jobb ökar möjligheten att få jobb som är känsliga för produktionen visar rapporten. De sökande som har högre frånvaro sorteras bort bland de sökande.

Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan nyckelpersoner och andra anställda. Bland redan anställda nyckelpersoner är sjukfrånvaron låg.

Lägst sjukfrånvaro har nyanställda med känsliga arbetsuppgifter.

– Det kan bero på att individen känner en ökad press på närvaro och kanske även på bättre personalvård, säger Olof Rosenqvist, en av författarna till rapporten.

De nyanställda nyckelpersoner som arbetat inom företaget tidigare, eller har arbetat tillsammans med en redan anställd, har sällan hög sjukfrånvaro.

– Arbetsgivarna får information om en arbetstagares sjukfrånvaro genom dessa kontakter, något som tycks vara extra viktigt vid tillsättningen av personer med nyckelposition, säger Olof Rosenqvist

Rapporten använder data för anställda inom privat sektor 1997–2007 samt uppgifter om sjukfrånvaro längre än 14 dagar från Försäkringskassan.