Martin-K-webbledartopp

Utrikesminister Margot Wallström har återigen hamnat på kollissionskurs med den israeliska regeringen. Eller snarare, den israeliska regimen har påpassligt använt ett ordval från Margot Wallström för att slå sig fri från alla beskyllningar om att ha utfört rättsvidrigt dödande av palestinier.

Men Margot Wallströms ord om ”utomrättsliga avrättningar” när hon i fredags debatterade Israel i den svenska riksdagen var inte gripet ur luften.

I Amnesty Internationals kartläggning av de tillfällen då israeliska soldater nyligen dödat palestinier används det engelska begreppet ”extrajudicial executions”, som rätt översatt blir just ”utomrättsliga avrättningar”.

Och vi behöver inte gå längre än till den debatt som just nu förs i israelisk press om den israeliska polisens och militärens svar på sommarens och höstens knivattacker för att finna samma diskussion.

I ett öppet brev till premiärminister Netanyahu kräver den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem ett stopp av sommarens ”horrific string of summary street executions”, alltså av sommarens ”fasansfulla serie av summariska gatuavrättningar”.

Brevet har rubriken: ”Your silence permits street executions”, alltså ”Din tystnad godkänner gatuavrättningar”.

B´Tselem fick för övrigt förra årets ”Stockholms Human Rights Award” som delas ut av Internationella advokatsamfundet och Sveriges advokatsamfund.

Både Amnesty International och B´Tselem pekar på ett flertal händelser där palestinier har skjutits ihjäl av israelisk militär och polis när de enligt uppgifter varit övermannade, obeväpnade eller andra tillfällen när inte varit något hot mot någon.

Kraven från människorättsorganisationerna är att dessa dödsfall måste utredas och att israelisk militär och polis måste följa internationell rätt som inte tillåter att personer som inte utgör något hot mot andra skjuts ihjäl.

Några utredningar har dock inte verkställts och Premiärminister Netanyahu har endast svarat med tystnad.

Förutom då den svenska utrikesministern Margot Wallström tar samma ord i sin mun vilket fått Netanyahu att kalla orden för ”skandalösa” och ”ärekränkande”.

För övrigt ivrigt påhejad av Liberalernas partiledare Jan Björklund som tydligen också han känner ett behov av att angripa Wallström.

Som rättssamhälle borde Israel naturligtvis ta upp alla anklagelser till utredning och se om något rättsvidrigt dödande har utförts av israelisk militär och polis, vare sig man vill kalla det utomrättsliga avrättningar eller gatuavrättningar.

I stället bemödar sig Israels premiärminister om att kväsa Margot Wallströms ord och strunta i all inhemsk och internationell kritik.

Med detta bevisar Netanyahu det grundläggande i både Amnestys International och B´Tselems kritik: Israel har lång väg kvar till att kallas en fungerande rättsstat.