STOCKHOLM 20150507 : LO,TCO och Saco bildar bistÂndsorganisationen Union to Union. Bilden: Per-Olof Sjˆˆ, ordfˆrande Union to Union. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Per-Olof Sjöö. Foto: Maja Suslin/TT

GS ordförande Per-Olof Sjöö är på plats på klimattoppmötet i Paris. Trots att USA inte vill ha ett bindande avtal, tror han på att ett sådant blir av. Dock är han lite orolig för om den sociala hållbarheten kommer att finnas med.

– Vi blev väldigt besvikna när EU häromdagen gick ut med att man inte vill ha med en rättvis omställning i själva avtalet. Nu pågår ju förhandlingarna fortfarande och jag utgår från att det kommer med, säger Per-Olof Sjöö från Paris.

Han är på plats i egenskap av ordförande för BWI, bygg- och träarbetarnas internationella organ. Hans uppdrag är att tala om hur de branscherna kan arbeta klimatsmartare, hur det ger nya jobb och se till att få med den sociala hållbarheten i det bindande avtal som många hoppas blir resultatet av förhandlingar.

För honom är det fackliga perspektivet, en rättvis omställning, en förutsättning för att omsätta ett sådant avtal till verklighet.

– Det är alltid lättare att genomföra stora förändringar i samhället om de som berörs av förändringen är med och känner sig trygga.

Hur påverkar det egna medlemmar på svensk mark?
– Vi i Sverige har ju en stor fördel med skogen som är både förnyelsebar och binder kol.

Att energieffektivisera bostäder skulle ge byggsektorn två miljoner nya jobb inom EU. Och det är ett jäkla drag i det industriella träbyggandet just nu. Så jag ser en mycket gynnsam utveckling.

LÄS OCKSÅ:

Dags för klimatmötet i Paris