Lina Selander, Timmarna som rymmer formen (ett par dagar i Portbou), 2007 (stillbild från film / film still) (The Hours That Hold the Form (A Couple of Days in Portbou)) © Lina Selander

Bild ur filmverket Timmarna som rymmer formen (ett par dagar i Portbou).

Som konstnär vänder och vrider Lina Selander gärna på historier och invanda tankar. Hennes lågmälda film- och videoinstallationer är därför ofta associationsrika och fyllda med referenser. Man kan se dem som visuella essäer om till synes vitt skilda ämnen där tystnaden eller själva presentationen i rummet är minst lika viktiga som berättarrösten.

Det gäller även de tre verk som nu visas i en fint sammanhållen utställning på Moderna museet. Timmarna som rymmer formen (ett par dagar i Portbou) från 2007 och Around the Cave of the Double Tombs från 2010 utspelar sig båda i gränsområden, den förstnämnda i en spansk-fransk gränsstad och den sistnämnda på Västbanken. Det senaste verket Offspring Resembles the Parent som också visats i hennes utställning på Venedigbiennalen tar avstamp i tillfälliga nödsedlar från 1920-talet, som användes i en rad kolonier.

Genom sitt intresseväckande sätt att blanda arkivmaterial med nytagna filmer visar Lina Selander här hur historier om gränsområden kan berättas på olika sätt oberoende av tid och rum.

Thomas Olsson  

Tips: På SVT Play kan man se K-Specials dokumentär Mer ljus – en film om konstnären Lina Selander.

Konst

Moment

Lina Selander

Moderna museet i Stockholm t o m 28/2