Martin Klepke webbledartopp

Alla trodde att Folkpartiet skulle byta partiledare. I stället byter partiet namn. Jan Björklund blir kvar och namnet kortas till Liberalerna.

Namnbytet är logiskt. Tidigare höll Folkpartiet en hög profil av ansvarstagande socialliberalism. Men i dag när de sociala inslagen så uppenbart har kastats ut finns bara liberalismen kvar.

Och för att utmana det parti som under tiden aspirerat på titeln ”mest liberalt”, det vill säga Centerpartiet, vill Folkpartiet genom namnbytet visa att de bör ses som det ”riktiga” liberala partiet.

Men politiken då?

Ja, uppenbart kommer inte mycket ny politik att klubbas på partiets pågående landsmöte i helgen. Framför allt är det förvånande att de 14 arbetsgrupper som partiet tillsatt knappt levererat några rapporter inför landsmötet.

Undantaget är den arbetsgrupp som förberett skattepolitiken och som nu testar några nya ståndpunkter.

Bland annat vill de att partiet ska omvärdera Alliansregeringens misstag att ta bort fastighetsskatten och de vill nu i stället höja fastighetsavgiften. Även momsen bör höjas, anser de.

Att justera momsen är nödvändigt. Bara genom att ta bort den meningslösa uppdelningen i momssatser och göra all moms enhetlig skulle minst 50 miljarder kronor kunna frigöras.

Men i övrigt finns inte mycket nytt.  Vi har alltså ett nytt namn. Men vi undrar fortfarande vilken politik det ska fyllas med.