STOCKHOLM 20121008 En fˆr‰ldraledig man p promenad med sin barnvagn i ett nybyggt bostadsomrÂde Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10150

Foto: Pontus Lundahl/TT

De svenska papporna plockar ut fler och fler föräldradagar. Toppar TCO:s pappaindex för 2014 gör männen i Västerbotten.

Förra året tog mammorna fortfarande ut den övervägande delen av föräldraförsäkringen, tre fjärdedelar av alla föräldradagar. Men sedan TCO 1999 skapade sitt så kallade pappaindex har rejäla kliv tagits när det gäller jämställdheten. Startåret låg indexet på 16,7 – förra året landade det på 44,9. Det innebär att uttaget i princip har trefaldigats. Förra året tog 344 937 pappor ut minst en dag i föräldrapennning.

Mest jämställda är männen i Västerbotten, medan de i Skåne ligger sämst till. Samtidigt är steget fortfarande långt till ett helt jämställt uttag – det vill säga ett index på 100.

TCO:s ordförande Eva Nordmark hoppas att den tredje pappamånad som det nu finns riksdagsmajoritet för, ska innebära en skjuts framåt.
– Det kommer att leda till att fler pappor tar ett större ansvar, säger hon till TT.

Lena Hennel