Klimatförändringarna går att stoppa. Men för att omställningen ska bli rättvis krävs att arbetstagarna får social trygghet och program för omskolning, säger miljöorganisationer och LO-förbund i ett gemensamt utspel.

Inför FN:s klimatmöte i Paris i början av december sprider intresseorganisationer, forskare och politiker mer eller mindre alarmerande bilder av hur långt den globala uppvärmningen har hunnit och hur den kan hejdas.

Tillsammans med en rad miljöorganisationer slår de fem LO-förbunden inom 6F an en optimistisk och offensiv ton i den här diskussionen. En snabb minskning av utsläppen av växthusgaser är möjlig, och kan dessutom ge miljontals nya jobb, skriver de i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter i dag, fredag.

Tekniker för att ersätta fossila energikällor med förnybara finns redan, enligt facken och miljöorganisationerna. Investeringar i energisnåla byggnader och ökat byggande i trä från ett hållbart skogsbruk är andra inslag i omställningen.
Men en helt grön omställning kommer inte att lyckas – den måste också vara röd, resonerar ledarna för förbunden i 6F och miljöorganisationerna. Klimatfrågan handlar också om rättvisa och solidaritet. De byggnadsarbetare och hotellanställda som sliter på slavliknande villkor i Gulfstaterna är före detta bönder som tvingats söka jobb utomlands därför att torkan förstör deras skördar.

Omställningen kommer därför att utmana starka krafter. Bland dem de stora energibolagen, som baserar sin produktion på fossila bränslen och tjänar mer på att elda med olja och kol än med lokalt producerad och förnybar energi.
Debattartikeln mynnar ut i ett antal krav på regeringen. På kort sikt måste den våga låna till viktiga investeringar, och säga nej till frihandelsavtal om de försvårar klimatomställningen. Tydliga mål för omställningen till förnybara energikällor måste ställas upp – Sverige kan ställa om till 100 procent förnybar energi senast till år 2030, hävdar debattörerna.

I förhandlingarna i Paris måste regeringen driva krav på ett ambitiöst, rättsligt bindande klimatavtal där hela omställningen från fossila bränslen bygger på att arbetstagarnas trygghet och rättigheter skyddas.
Debattartikeln är undertecknad av ledare för Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Greenpeace Sverige, Fältbiologerna, Målareförbundet, Seko, GS-facket, Byggnads och Elektrikerförbundet.