2008

Maj: Anders Byquist, Seko, besöker klubben Seko Väg och Ban 221 och redogör för Sekos intention att flytta lokalt kapital till förbundet.

25 augusti: Klubbstyrelsen beviljar startbidrag på 3 miljoner kronor till Fritidsföreningen. Samtidigt beslutas att klubbens lastbil och släpvagn ska säljas till Fritidsföreningen för en krona styck.

28 augusti: Fritidsföreningen bildas.

25 oktober: Klubbstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag på 500 000 kronor till Fritidsföreningen. Bosse Hedin får mandat att sälja klubbens bilar.

2009

Januari: Klubben säljer två bilar med ett sammanlagt värde av 265 000 kronor till Fritids-föreningen för en krona styck. Den ena registreras på Bosse Hedin, den andra på en facklig kollega som bor på en annan ort.

13 februari: Nytt bidrag på 200 000 kronor förs över till Fritidsföreningen.

19 mars: Klubbens årsmöte beslutar att ytterligare 6 miljoner kronor ska föras över till Fritidsföreningen.

8 maj: Klubbstyrelsen beslutar att betala in ”hela årets lönekostnad till förbundet, 1,8 miljoner kronor” till Seko centralt. Senare betalar man in ytterligare 1,2 miljoner till förbundet som alltså får sammanlagt tre miljoner av klubben. Samma dag håller Fritidsföreningen årsmöte. Protokollet från detta är det enda spåret av föreningens verksamhet Sekotidningen och Arbetet har hittat. Bosse Hedin utses till ensam firmatecknare.

22 juli: Fritidsföreningen ansöker om förvärvstillstånd för tre sjötomter i Ljusdals kommun, klassade som jordbruksfastigheter.

31 augusti: Länsstyrelsen nekar föreningen tillstånd att köpa tomterna.

14 september: Klubbstyrelsen beviljar ytterligare 700 000 i anslag till Fritidsföreningen.

Senare på hösten: Bosse Hedin förvärvar själv fastigheterna som Fritidsföreningen nekats köpa.

22 oktober: Bosse Hedin startar en enskild firma, Mittens. Firman ska syssla med ”Jord & skogsbruk samt fiske, turism, äventyr.”

4 december: Ytterligare 1,7 miljoner förs över till Fritidsföreningen efter klubbstyrelsebeslut.

2010

29 januari: Klubbstyrelsen för över 200 000 kronor till fritidsföreningen som ska ordna en konferens och ”inköpa paintballs-utrustning”.

6 september: Klubbstyrelsen anslår ytterligare 500 000 till fritidsföreningen.

25 november: Representantskapet för Väg och Ban 221 väljer Bosse Hedins son, då 22 år, till regionalt skydds-ombud och beslutar att klubben ska anställa honom. Bosse Hedin undertecknar sedermera anställ-ningsavtalet.

2011

20 februari: Klubbstyrelsen beslutar att köpa en stuga i Glöte, som medlemmar ska kunna få hyra. Verksamheten ska bedrivas i Fritidsföreningen, Bosse Hedin får mandat att köpa stugan.

Okänt datum: 420 000 kronor förs över till Fritidsföreningen utan att beslut har tagits i klubbstyrelsen. (oklart datum)

2012

16-17 februari: Klubbstyrelsen beslutar om anslag för 2012 om 20 000 kronor i månaden till fritidsföreningen. Styrelsen beslutar också att Bosse Hedins son ska få ha en förmånsbil till ett maxvärde av 400 000 kronor.

2013

22 januari: Styrelsen beviljar Fritidsföreningen verksamhets-bidrag på 240 000 kronor.

Okänt datum: 25 000 kronor förs över till Fritidsföreningen utan styrelsebeslut. (oklart när)

26 juni: Aktiebolaget Exvia bildas av Fritidsföreningen med ett startkapital på minimibeloppet för aktiebolag, 50 000 kronor.

2014

7 april: Klubbstyrelsen beslutar om ett månadsanslag från klubben till Fritidsföreningen för 2014 om 20 000 kr + ett anslag till en jubileumsgåva på 200 000 kronor + 50 000 kronor i ”riktat verksamhetsbidrag”.

Okänt datum: Fritidsföreningen ger ett ”ovillkorat aktieägartill-skott” på 1 434 363 kronor till Exvia. (Oklart när.)

Okänt datum: Exvia har under året en kvinna anställd, till vilken lön på 205 089 kronor betalas. Hon är uthyrd till fackklubben som assistent.

26 juli: Exvia sponsrar en paintballtävling, Exvia Cup i Tallåsen, där sonen är aktiv i paintballföreningen.

September: Klubben lånar ut 200 000 kronor till Ljusdals folkets-husförening, där Bosse Hedin är ordförande. Exvia har städkontraktet i folketshusföreningens lokaler.

Hösten: En revision av klubben inleds på initiativ av Seko centralt.

2015

13 maj: Exvia lämnar in årsredovisningen för 2014 som visar ett minusresultat om 345 205 kronor.

14 juli: Seko stänger av och polisanmäler klubbstyrelsen för Väg och Ban 221. Bosse Hedin avskedas. Från och med nu agerar Sekos förbundsstyrelse som klubbens styrelse.

28 juli: Åklagare beslutar att en förundersökning ska inledas.

3 september: Seko stämmer den tidigare klubbstyrelsen på drygt 14 miljoner kronor.

8 oktober: Förundersökningen inleds.

14 oktober: Seko stämmer Bosse Hedin på 300 000 kronor – bl a för oredo-visade kontantuttag och bilarna som sålts till underpris.

20 oktober: Fritidsföreningen — numera kallad Väg & Ban Trafiksäkerhetsförening — svarar på stämningen vid Hudiksvalls tingsrätt att Klubben inte har talerätt eftersom dess styrelse (Seko centralt) inte är vald av årsmötet. Man argumenterar samtidigt för att de ifrågasatta ekonomiska besluten varit demokratiska och förenliga med stadgarna.

Skärmavbild 2015-10-22 kl. 10.43.28

LÄS OCKSÅ: 

När 14 miljoner försvann från Sekoklubb

Gåtan Bosse Hedin – ombudsmannen bakom allt

Fackliga reaktioner på Sekohärvan