Bussbolaget Keolis Sverige AB motiverar åldergränsen med hänsyn till trafiksäkerheten.

Men de tre chaufförerna ansåg sig utsatta för åldersdiskrimnering.

DO, som fört deras talan, menar att syftet med åldersgränsen, kan uppnås genom mindre ingripande och mer ändamålsenliga åtgärder.

Till exempel genom den individuella prövning som bolaget genomför årligen.

I domen konstaterar AD att arbetsgivaren inte visat att bolagets generella övre åldersgräns är ett lämpligt och nödvändigt verktyg för att uppnå ökad trafiksäkerhet och att särbehandlingen därmed inte kan rättfärdigas.

– Det här visar att diskrimineringsförbudet gäller även efter 67 års ålder vid visstidsanställningar och att det är individens förutsättningar och inte en schablonmässig bedömning ska avgöra om en person är lämplig i samband med rekryteringar, säger Marie Nordström processförare på DO.

Bussbolaget döms att betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av de tre chaufförerna.

 

LÄS OCKSÅ

• Läs intervjun med de tre chaufförerna (från Arbetet i april i år)