Arbetsmarknadsministern presenterade regeringens jobbsatsningar på en presskonferens i dag tisdag. Foto: Jonas Ekströmer

Utbildning på folkhögskola och ”extratjänster” i offentlig sektor ska bidra till att stoppa, och på sikt även avveckla fas 3 för långtidsarbetslösa. Men det kommer att dröja. Först till nästa valrörelse räknar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med att avvecklingen ska vara klar.

– Det är vad jag tror väljarna förväntar sig, säger Ylva Johansson.

Men löftet som gavs i förra valrörelsen, att fas 3 skulle avvecklas fortast möjligt, dröjer alltså. Ylva Johansson pekar på att regeringen inte fick igenom sin budget i fjol höst.

Fast nu ska det bli verklighet, nu stoppas nya anvisningar, i alla fall från början av nästa år.

– Men det kommer att vara en svår uppgift, säger Ylva Johansson.

I dag är 36 000 långtidsarbetslösa hänvisade till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin — en åtgärd som många beskrivit som en återvändsgränd, där relativt få lyckas komma ut på arbetsmarknaden igen.

Regeringen föreslår i budgeten att långtidsarbetslösa ska få möjlighet till yrkesinriktade kurser på folkhögskola. Andra förslag är förlängda SFI-studier för utlandsfödda.

Sedan tidigare har regeringen lanserat så kallade extratjänster, enklare jobb i offentlig sektor, helt subventionerade. Och enligt Ylva Johansson har EU nu gett klartecken för extratjänsterna.

– Jag hoppas att förordningarna kan bli klara i november, säger hon.
Sen beror det helt och hållet på arbetsgivarna i kommuner och landsting hur framgångsrikt det blir.

 

LÄS OCKSÅ

Martin Klepkes ledare om jobbsatsningarna