Storbritanniens konservativa regering, med premiärminister David Cameron i spetsen, vill driva igenom en lag som begränsar strejkrätten. Förslaget får hård kritik av fackföreningar.

Regeringen hävdar att förslaget balanserar företagens, fackens och de arbetandes rättigheter. Den vänsterinriktade tidningen The Guardian skriver däremot om ”det största angreppet mot fackliga rättigheter på 30 år”.

Förslaget innebär bland annat att minst hälften av medlemmarna i en fackförening måste ha deltagit i en medlemsomröstning för att en strejk ska kunna utlysas. I branscher som hälsovård, utbildning, brandförsvar, transport och energi måste åtgärden ha fått stöd av 40 procent av samtliga röstberättigade.

I dag krävs enkel majoritet bland dem som röstar för att en strejk ska kunna sättas i gång, vilket kritiker hävdar i praktiken innebär att den kan startas med stöd av endast en minoritet.

Enligt The Guardian innehåller förslaget även ett förbud mot strejkvakter, i vissa fall samtidigt som arbetsgivare får rätt att anställa strejkbrytare.

De konservativa tar även sikte på att strypa fackföreningarnas bidrag till Labour.

Paul Kenny, ordförande i GMB-facket, hör till förslagets hårdaste kritiker, och han anser att det handlar om att tories ledning vill att Labour ska gå i konkurs.

– Detta syftar till att undergräva politiska kampanjer från fackföreningarna på uppdrag av sina medlemmar och gemenskaper.