Skolorna ska bli effektivare och lärarna skickligare. För att lösa den ekvationen vill regeringen satsa på ett nationellt skolutvecklingsprogram.

Syftet med skolutvecklingsprogrammet, som ska tas fram och genomföras av Skolverket, är att öka kompetensen i och ge stöd till skolor och deras huvudmän, rapporterar SR Ekot. Det innebär främst att administrationen ska minskas och göras effektivare för lärare och rektorer.

I stället ska arbetet på skolorna styras av personalens yrkesskicklighet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

– Även skolan har blivit utsatt för det som man ibland kallar för ”New Public Management”, alltså en styrningsfilosofi som byggt väldigt mycket på kontroll och uppföljning och mycket mindre på att utnyttja all den kompetens som finns hos professionen och låta proffsen vara proffs.

En annan tanke med programmet är att lärare ska få fler metoder för att kunna anpassa undervisningen till elevernas olika behov.

Regeringen fattar beslutet i dag och målet är att arbetet ska komma igång redan i höst. Under 2015 får Skolverket 19 miljoner till projektet. Därefter kommer 140 miljoner att avsättas årligen för utvecklingsprogrammet.