Arbetsförmedlingen har skrivit kontrakt med 271 kommuner för att ta fram en gemensam överenskommelse om att minska ungdomsarbetslösheten, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

Det är ett första steg på vägen för att genomföra den rödgröna regeringens viktigaste löfte om 90-dagarsgarantin, där arbetslösa unga ska erbjudas jobb, praktik eller utbildning.

Överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna handlar om hur man lokalt ska samverka för att minska ungdomsarbetslösheten. Hela målgruppen 16—24 år som varken arbetar eller studerar ska kartläggas och det ska också göras en inventering av både insatser och behov.

Av de kommuner som inte har undertecknat avtalet har ingen sagt kategoriskt nej. En del behöver förankra processen internt, andra har låg ungdomsarbetslöshet och ser inga akuta problem.