Tjänstemännens förhandlingsorganisation PTK och Svenskt Näringsliv kommer att återuppta förhandlingarna om omställning och turordningsregler inom kort. Parterna sågs senast i slutet på 2013 och då konstaterade de att de stod alltför långt ifrån varandra.

– Vi har pratat med varandra och kan konstatera att det finns förutsättningar för att börja förhandla igen, säger Ann Lundberg Westermark, chef för förhandlings- och avtalsgruppen hos PTK.

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef hos Almega, berättar att arbetsgivarna kommer att träffas nästa vecka för att förbereda sig och att Svenskt Näringsliv träffar PTK veckan efter midsommar.

När det tog stopp i förhandlingarna kunde Arbetet berätta att grundidén i förhandlingarna är att byta bättre omställning för uppsagda och utbildning för dem som har arbete mot uppluckring av turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivarna la fram ett förslag som innebär att kompetens ska ges större betydelse och anställningstid mindre tyngd vid uppsägningarna. Dessutom vill arbetsgivarna ha möjlighet att göra ett visst antal undantag i varje turordningskrets.

Från PTK-förhandlarna fanns ett nytt förslag om undantag från turordningsreglerna.Det gick ut på att arbetsgivaren får gör ett undantag om det är tio eller färre i driftsenheten, två undantag om det är mellan 11 och 50 i driftsenheten och tre undantag om det är fler än 51 personer i driftsenheten.

PTK vill att omställningsavtalet även ska omfatta sjuka och visstidsanställda och den fackliga samordningen vill skapa en kollektivavtalsstiftelse som gör det ekonomiskt möjligt för anställda tjänstemän att studera för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Dåvarande regering var positiv till sådana studiemöjligheter. Regeringen kan underlätta genom att se till att det finns försörjning och relevanta utbildningar.