Förhoppningarna växer om att få S-kongressen att ställa sig bakom att ta bort den allmänna visstiden och att individualisera föräldraförsäkringen.

Det berättar flera ombud efter gårdagens temagrupper, där ombuden i interna möten diskuterade kongressfrågorna. Det sägs att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa att budskapet gått fram och att man ska rätta sig efter det.

Johanna Bergsten, Transport

Johanna Bergsten, Transport

– Ombud från LO-förbund och från SSU argumenterade mot allmänn visstid och för individualiserad föräldrapenning. Och det känns bra efter gårdagens diskussioner, säger Johanna Bergsten, från Sundsvall och medlem i Transport.

Anna Ingers från Helsingborg berättar att det finns stort stöd för att plocka bort allmänn visstid från lagen om anställningsskydd och göra det till en avtalsfråga. Hon förklarar att hon är nöjd med den diskussion som varit.

Än finns inga nya förslag från partistyrelsen. Det kommer förmodligen under dagen. Beslut om allmänn visstid och föräldraförsäkringen kommer i morgon.

Kravet är att den allmänn visstid ska bort helt. Det har partistyrelsen inte ställt upp på utan vill ha kvar den.

Partistyrelsen kan tänka sig en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen medan många ombud vill ha individualiserad försäkring, vilket innebär att föräldrarna får hälften var av föräldraledigheten.