Eld-webbkronika

Att pricka in tidpunkten då konjunkturen vänder är något av det knepigaste som ekonomiska prognosmakare kan ta sig för. Vändpunkter är till sin natur svåra att förutsäga. Därför är det gängse tillvägagångssättet bland ekonomkårens profeter att helt enkelt låta prognosen för framtiden bli en ren framskrivning av den rådande utvecklingen.

Så det är inte utan att LO-ekonomerna sticker ut hakan i sin nya prognos.

De räknar med att tillväxten i den svenska ekonomin tar fart och landar på tre procent och däröver både 2015 och 2016. Det skulle innebära den högsta BNP-ökningen på sex år. Med sin nya rapport går LO-ekonomerna från dysterkvistlägret till muntergökarnas skara.

Deras prognos står i klar kontrast till de ekonomiska utsikter som finansminister Magdalena Andersson la fram häromveckan. Regeringen förutspår ingen uppväxling. Finansdepartementets tillväxtprognos kan i korta drag beskrivas som att år 2014 kommer att gå i repris två gånger om.

Upphovet till de skilda framtidsbilderna är synen på utvecklingen i – det för den blågula exporten så viktiga – euro-området.

I vårpropositionen präglas skrivningarna om den europeiska ekonomin av luttrad pessimism. Andemeningen är att regeringen inte tror på en vändning förrän den väl har inträffat och kan beläggas.

LO-ekonomerna å andra sidan betonar ljusglimtarna från kontinenten: Finanspolitiken har blivit mindre åtstramande, och i Bryssel har inriktningen förflyttats från sparbeting till investeringar. Den europeiska centralbanken har sent omsider börjat föra en allt mer stimulerande räntepolitik. Kreditmarknaderna har börjat fungera bättre, vilket gett fler hushåll och företag tillgång till lån. Därutöver innebär det kraftiga oljeprisfallet en energiinjektion. Faktorer som sammantaget, enligt LO-ekonomerna, möjliggör en snabbare återhämtning av den europeiska ekonomin. Något som i sin tur kan få fart på exporten och dämpa sparivern hos svenska hushåll.

Men de fackliga ekonomerna räknar inte med att den högre tillväxten kommer att bita på arbetslösheten. Med en arbetslöshet på 7,6 procent nästa år är deras prognos för arbetsmarknaden faktiskt mörkare än regeringens. LO-ekonomerna tror inte på finansministerns inbromsning av arbetskraftsökningen och fortsatt mediokra produktivitetsutveckling.

I stället efterlyses en avsevärt mer offensiv finanspolitik med ofinansierade satsningar på investeringar och stöd till ekonomiskt svaga hushåll för att knäcka arbetslösheten.