Anhöriga och överlevande anländer till domstolen där gruvcheferna står åtalade. Nu ställer gruvarbetarna även sitt fack till svars för olyckan. Foto: Emre Tazegul

Anhöriga och överlevande anländer till domstolen där gruvcheferna står åtalade. Nu ställer gruvarbetarna även sitt fack till svars för olyckan. Foto: Emre Tazegul

 

Turkiska gruvarbetare kräver att även det gula gruvfacket Maden Is ställs inför rätta för landets värsta gruvolycka i maj förra året då 301 arbetare kvävdes till döds. Företrädarna för det gula facket var fullt medvetna om säkerhetsbristerna som orsakade olyckan, hävdar de.

Totalt 45 chefer och ingenjörer står åtalade i den pågående rättegången om gruvexplosionen. Åklagarna yrkar livstid för åtta höga chefer, däribland bolagets vd och styrelseordförande, var för sig i samtliga 301 dödsfall, det vill säga 301 gånger livstid för var och en av cheferna.

Men det räcker inte, anser gruvfacket.

– Det gula facket Maden Is hade full koll på bristerna i säkerheten och ändå agerade man aldrig för att åtgärda dessa, säger Yilmaz Kizilirmak som sitter i styrelsen för gruvfacket Dev Maden Sen. Vi har krävt att även facket ska åtalas för arbetsmiljöbrott.

Beslagtagna datorer visar att det kommit flera varningar från så kallade gassensorer redan två dygn före explosionen, som orsakade en stor brand inne i gruvan. Av varningarna framgår även att kolmonoxidhalten i luften varit alldeles för hög dagarna före explosionen. Arbetarna dog av just kolmonoxidförgiftning.

Överlevande arbetare har berättat under rättegången – som nu är inne på sin andra vecka – att det fanns drygt 800 personer på den plats i gruvan där explosionen skedde, trots att det högsta tillåtna antalet arbetare på den platsen är 300. Arbetarna berättar också att deras gasmasker var värdelösa eftersom deras filter tog slut efter några få minuter. Arbetskamrater som låste in sig i det så kallade ”skyddsrummet” med extra syre och mat, kvävdes till döds mycket fortare än de som inte gick in i skyddsrummet.

Arbetarna rapporterade bristerna till sina chefer och fackliga företrädare långt förre olyckan. Men i stället för att stoppa produktionen ignorerade de samtliga varningar.

Det gula gruvfacket Maden Is huvudkontor ockuperades av flera tusen gruvarbetare några dagar efter olyckan. Arbetarna lämnade tillbaka sina medlemskort och krävde att både ordföranden och styrelsen skulle avgå, vilket de gjorde omedelbart. De trädde fram under polisskydd och meddelade sin avgång.

Det regim- och arbetsgivarvänliga Maden Is var största facket på olycksgruvan i Soma som har haft 6 000 anställda.

– Arbetarna har lämnat det gula facket och anslutit sig i stora grupper till det riktiga gruvfacket, säger Yilmaz Kizilirmak. Nu har de förstått på vilken sida deras fack har stått under alla dessa år.

Förmodligen kom arbetarna till den insikten redan under olycksdagen då det gula facket gick ut och sade att vare sig arbetsgivaren eller myndigheterna gjort något fel – innan de själva uttalat sig om olyckan.

Att någon i bolagsledningen skulle dömas till livstid för arbetsmiljöbrott är knappast troligt, påpekar Yilmaz Kizilirmak.

– Det har aldrig hänt i det här landet. På sin höjd kommer de att dömas till ett par års fängelse villkorligt.