Det var inte företagets fel att en anställd klämdes till döds i en maskin i Mellansel 2012. Bosch Rexroth, tidigare Hägglund Drives, har friats av tingsrätten.

I mars 2012 klämdes en 61-årig man till döds i en maskin på Bosch Rexroth i Mellansel. Mannen arbetade vid en så kallad robotcell som var inhägnad av ett gallerstaket. När staketet öppnas ska strömmen brytas så att maskinen stannar.

Den aktuella dagen hade mannen dock manipulerat funktionen genom att använda en egen kopierad förreglingsbrytarnyckel. Nyckeln gjorde det möjligt för honom att komma in i området trots att maskinen var igång. Av oklar anledning klämdes han sedan till döds i maskinen och påträffades av sina kollegor.

Några år tidigare hade Arbetsmiljöverket anmärkt på att förreglingsbrytarnycklarna hängde framme vid grindarna. Myndigheten hade uppmanat företaget att ta bort dem för att förhindra att anställda gick in till maskinerna när de var igång.

Företaget hade gjort detta, men enligt åklagaren kände arbetsgivaren till att det också fanns kopior på nycklarna. Arbetsgivaren gjorde inte tillräckligt för att se till så att samtliga kopior samlades in, och företaget brast därmed i sitt arbetsmiljöansvar, ansåg åklagaren som yrkade på en företagsbot på minst en miljon kronor.

Ångermanlands tingsrätt gjorde dock en annan bedömning. Enligt domstolen kunde företaget inte veta att mannen hade en egen nyckel kvar som han inte lämnat i frivilligt. Det fanns inte heller någon anledning för mannen att använda nyckeln. Inget ackord eller belöningssystem som uppmuntrade de anställda att jobba snabbare och använda manipulerade nycklar.

Tingsrätten anser att flera faktorer spelat in och orsakat olyckan, men att den inte orsakades av brister i arbetsmiljöansvaret från företagets sida. Bosch Rexroth frikändes därför från misstankarna om att ha vållat mannens död.