33 500 varningar på grund av uteblivna aktivitetsrapporter. Det blev resultat när de nya, tuffa reglerna för arbetslösa med aktivitetsstöd började gälla den 1 mars.

– Jag tror att antalet varningar kommer att minska. Sanktionerna gäller redan för arbetslösa med a-kassa. 90 procent av dem rapporterar i tid. Jag tror vi kommer dit nu också, men det är ungefär så långt man kan komma, säger Göran Åhman, Arbetsförmedlingens projektledare.

Kravet på aktivitetsrapporter är inte nytt. Sedan drygt ett år ska långtidsarbetslösa lämna in aktivitetsrapporter varje månad och tala om hur många jobb de har sökt. Den 1 mars skärptes kraven. De som inte rapporterar blir straffade.

De nya reglerna gäller mellan 160 000 och 170 000 arbetslösa.

Första gången får de en varning. Sedan följer en, fem och tio dagar utan ersättning. Det femte och sista steget är 45 dagar utan ersättning. Men det är inte slut med det. Efter 45 dagar sänks ersättningen till den lägsta nivån, 223 kronor per dag. Som mest kan en arbetslös förlora 9 000 kronor i månaden i ersättning.

Hittills har mellan 70 och 75 procent av de arbetslösa med aktivitetsstöd, det vill säga de som inte är medlemmar i eller utförsäkrade från a-kassan, lämnat in sina aktivitetsrapporter. 33 500 rapporterar inte trots riskerna.

Historien upprepar sig. Den 1 september 2013 infördes en femgradig straffskala för arbetslösa med a-kassa. Första månaden var det 46 000 som inte rapporterade, trots riskerna.

Under det första året med de nya reglerna blev 568 arbetslösa utförsäkrade från a-kassan. 72 728 drabbades av sanktioner. Lågutbildade, lågavlönade, utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar straffades mest. Det visar en färsk kartläggning av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Beslutet om aktivitetsrapporter och sanktioner i fem steg togs i bred politisk enighet i riksdagen. Bara Vänsterpartiet röstade emot. Debatten startade först när systemet hade införts. Alliansregeringen fick hård kritik från oppositionen för dåligt handlag.

Det hindrade inte alliansregeringen från att bygga ut systemet. Regeringen tog beslutet på egen hand utan att fråga riksdagen. Dessa regler började gälla den 1 mars.

Den rödgröna regeringen rev inte upp beslutet. Däremot är aktivitetsrapporternas framtid inte avgjord. Så sent som för tre veckor sedan öppnade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att avskaffa aktivitetsrapporterna helt eller delvis.

Det krävs nästan 50 tjänster på Arbetsförmedlingen för att hantera de nya sanktionerna. En ny kontrollenhet med 40 anställda har byggts upp i Östersund. Dessutom har omprövningsenheten i Östersund förstärkts. Dit ska de arbetslösa vända sig om de vill få varningen omprövad. Nästa steg är domstol.