Svensk försvarsindustri sysselsätter närmare 30 000 personer. Men än är det osäkert om jobb måste offras på grund av ett skrotat Saudiavtal. Från facken är det locket på.

Den svenska exporten av försvarsmateriel till Saudiarabien har minskat rejält de senaste åren. Från 2,9 miljarder kronor 2011 till 338 miljoner kronor i fjol.

Veckans besked om att Saudiavtalet sägs upp betyder en inkomstkälla mindre för branschen.

Men vilka konsekvenser det får för företagen som tillverkar krigsmateriel är oklart.

När Arbetet ringde runt till de lokala fackklubbarna i IF Metall blev svaren väldigt otydliga.

– Jag har inte funderat något på vad beskedet betyder, säger Ulf Strandberg, klubbordförande på BAE systems Hägglunds i Örnsköldsvik.

Får det några konsekvenser för jobben?

– Nej. Eller jag vill inte uttala mig om det just nu.

Liknande svar ger Bo Fredriksson på BAE systems Bofors i Karlskoga.

– Jag har ingen uppfattning om detta.

Nammo Liabs klubbordförande i Karlskoga hänvisar till tystnadsplikt. Däremot påpekar Jan Kovacs, Unionens ordförande på Saab i Linköping, att han följer utvecklingen noga:

– Jag har inte fått något besked från ledningen hur det här påverkar oss, säger Jan Kovacs.

– Det är klart man är lite orolig. Det finns många frågetecken just nu. Hittills har vi bara avvaktat debatten och så får vi se vad det får för konsekvenser. Om inget annat sägs träffar vi ledningen på årsstämman 15 april.

 

Läs också:

  • Experter: Handel har föga effekt på demokratin