LO-ekonomerna anser att skattehöjningar kommer att bli nödvändiga för att finansiera framtida behov i välfärden.

”Men vi menar att det är fel läge att fullt ut finansiera nya reformer i dagens ekonomiska miljö”, skriver bland andra LO:s chefsekonom Ola Pettersson på Svenska Dagbladets debattsida.

LO-ekonomerna ser i stället fördelar med en modell som innebär att reformer kommer på plats några år före intäktsförstärkningarna.