Martin Klepke webbledartopp

Kvinnornas andel i bolagsstyrelserna minskar, enligt en sammanställning av stiftelsen Allbright.
I hela 79 av 266 börsnoterade företag finns inte en enda kvinna med i styrelsen – en skamfläck för svenska bolag, som Allbrights vd Amanda Lundeteg utrycker det.

Företagen själva vill naturligtvis inte tala om skamfläckar.

Att hänvisa till kompetens i stället för kön är många företags favoritförklaring till varför de aktivt kvoterar in män i styrelserna.

Utbildningsnivån har dock legat högre för kvinnor än män sedan 1980-talet. Att inte ta tillvara denna kompetens borde vara om inte en skamfläck så i vilket fall ett ganska dåligt sätt att sköta ett företag.
Ett bättre exempel är att det socialdemokratiska partiet redan 1993 beslöt att införa varvade listor till val. Sedan dess har så också skett.

2012 utvärderade Johanna Rickne, nationalekonom vid Institutet för näringslivsforskning, effekten av socialdemokraternas varvade listor.

Hon fann att de hade ökat kompetensen hos de politiska grupperna som helhet och dessutom ökat kompetensen hos de män som var kvar.

Eftersom börsföretagen själva inte förstår de positiva effekterna är det hög tid för kvotering, om inte annat för att öka den svenska tillväxten och skapa fler jobb.