Arbetsförmedlingen ska få nya instruktioner som förtydligar arbetet för ett mer jämställt arbetsliv, enligt ett beslut som regeringen fattar i dag.

– Det innebär att myndigheten ska främja jämställdhet och motverka könsuppdelad arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till TT.

Den nya instruktionen, som börjar gälla den 1 maj, formulerar tydligare än tidigare fokus på att försöka få exempelvis arbetslösa att söka sig till sektorer med obalans.

– Det handlar om att aktivt förmå människor som ändå ska byta bransch att göra det på ett sätt som bryter den könsuppdelade arbetsmarknaden, att få in fler män i vård och omsorg och fler kvinnor i tillverkningsindustrin eller transport, säger Johansson.

Hon menar att utjämningsarbetet är svårt.

– Men staten måste använda de instrument som staten har.