Arbetsmiljöbrott ledde fram till att kriminalvårdaren på häktet i Huddinge mördades på jobbet 2011, enligt åklagaren. Hon står fast vid sin tidigare ståndpunkt och överklagar tingsrättens friande dom.

I början av februari frikändes tre tidigare chefer på häktet i Huddinge från misstankarna om grovt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död i samband med mordet på Karen Gebreab.

Tingsrätten var dock inte enig. Tre av de sex ledamöterna ansåg att två av cheferna borde ha fällts. Den synpunkten delar kammaråklagare Aino Alhem som överklagat domen gällande dessa två.

– Jag anser att domslutet är fel och att häkteschefen som hade övergripande ansvaret och chefen för restriktionsavdelningen gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott, säger hon.

Hon yrkar dock inte längre på att de ska dömas för grovt arbetsmiljöbrott, utan anser nu att handlar om ett brott av normalgraden. Samma bevisning åberopas som i tingsrätten och det blir nu Svea hovrätt som får avgöra om cheferna gjort sig skyldiga till brottet och ska dömas till villkorlig dom och dagsböter, vilket åklagaren yrkar.

Det var i oktober 2011 Karen Gebreab mördades av en intagen på häktet i samband med en promenad på rastgården. Hon hade lämnats ensam med mannen trots att han ansågs vara farlig. Mannen har dömts till livstids fängelse för mordet.