LÖNEGAPET Gruvföretaget Boliden satsar på att anställa kvinnor som bergarbetare och trycker på för att män ska ta föräldraledigt. Det gör lönerna mer jämställda. Men vad är rättvist? Olika fack och arbetsgivare har olika syn.

– Det här är bra för våra affärer. Vi behöver attrahera både män och kvinnor, säger personalchef Ann-Christin Thunehed och berättar att många olika delar ingår i satsningen på jämställdhet. Det handlar om allt från att anställa kvinnor på alla nivåer i företaget till att anställda kan befordras under sin föräldraledighet.

För sina ansträngningar har Boliden fått Industrins jämställdhetspris. Bakom priset står fack och arbetsgivare i industrin.

Koncernfackets ordförande Ola Holmström säger att det är lätt att diskutera jämställdhet i Boliden, men förändring tar tid. Han jobbar i Kristinebergsgruvan och av bortåt 150 bergarbetare är nu fyra kvinnor. Problemet är att så få kvinnor söker jobb som gruvarbetare.

Ola Holmström tror att ett sätt att nå jämställda löner är att fler kvinnor börjar i mansdominerade jobb. Ett annat sätt är enligt honom att en del av de anställda i kvinnodominerade branscher behöver komma ifatt industriarbetarna.

Både fack och arbetsgivarorganisationer tycker att rättvisa och jämställda löner är viktigt, men de har helt olika svar på vad det är och hur vi ska nå dit.

– Att lönen upplevs som rätt och riktig är en hygienfaktor på en arbetsplats. Om man upplever att man får fel lön är det för många människor en stor irritation, säger Christer Ågren, vice vd i arbetsgivarnas Svenskt Näringsliv.

Jämställda löner är lika viktigt som rättvisa löner, säger han och pekar på att ojämställda löner är oklokt eftersom kvinnor är mer framgångsrika när de utbildar sig – en bättre rekryteringsbas för före­tagen.

– Vi ser gärna att fler män arbetar deltid och att fler kvinnor satsar på karriären. Då utnyttjas talangbasen bättre.

niklashjertUnionens förhandlingschef Niklas Hjerth tycker att orättvisa och ojämställda löner problematiska, men inte löneskillnader i sig.

– Om någon gör karriär så är det inte orättvist om den personen får högre lön, säger han.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger att det är grundläggande för människovärdet att känna sig rättvist behandlad.

– Det är en av anledningarna till att facken bildades – att komma ifrån arbetsgivarnas godtycke, säger han.

– Det är uppseendeväckande att skillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande är så stora trots mer än 100 år av facklig kamp.

Den stora spännvidden i åsikter finns mellan arbetsgivarna och LO. Christer Ågren tycker att lönerna i Sverige är mycket sammanpressade och att skillnaderna egentligen är för små. Han vill se fler lågavlönade arbeten som kan vara en ingång på arbetsmarknaden för unga och för invandrare. christeragrencitat

– Den solidariska lönepolitiken är en osolidarisk sysselsättningspolitik, säger han.

Han anser att jobben i handeln och kommunerna i snitt är mindre kvalificerade än industrijobb och mindre utsatta för strukturomvandling.

– Försök köra en industrianläggning med personalen en söndag i en Ica Maxi-butik!

Torbjörn JohanssonLO:s Torbjörn Johansson konstaterar att det vare sig är rättvist eller jämställt i dag, men målet tycker han är svårt att beskriva.

– Vägen framåt är fackliga förhandlingar. Och det handlar helt enkelt om att lågavlönade kvinnor måste få större lönepåslag. För oss gäller det att jobba långsiktigt och att hitta något som många LO-förbund kan ställa sig bakom. Så länge frågan inte är löst kommer den att vara aktuell.

Torbjörn Johansson tycker att jämställdhetspotterna fungerade bra. Det var ett krav som LO drev i en tidigare avtalsrörelse som innebar att kvinnodominerade avtalsområden fick större löneökningar och lönepåslagen ökade med ökad andel kvinnor.

Arbetsgivarnas Christer Ågren är emot sådana jämställdhetssatsningar med motiveringen att det är en förtäckt låglönesatsning.

Han vill inte att arbetsvärdering ska styra lönesättningen. Om två jobb är jämförbara och det ena har marknaden i ryggen så vill han att marknaden ska få påverka lönerna.

– I avtalsrörelsen är det viktigt att utveckla den individuella lönesättningen. Om det sker i en väl utvecklad process kommer kvinnor att tjäna på det.

Unionens Niklas Hjerth tror att det är nödvändigt att jobba kontinuerligt med jämställdhet. Inget löser sig själv. Han tror inte att någon särskild avtalskonstruktion skapar jämställda löner utan det viktiga är att skapa samma möjligheter för alla och att diskutera värdegrunden.

För honom är målet att lönen ska sättas på saklig grund och alla ska kunna påverka sin lön.

– Ett företag som jobbar seriöst och långsiktigt med jämställda löner kommer att lyckas, säger Niklas Hjerth.

 

Läs också:

Rättvisa löner på olika sätt

• Mark­nads­mo­del­len, där mark­naden visar vad som är rätt­vist

• Utjämning av inkomster, en modell som bygger på att vi har lika männi­skovärde

• Lika lön för lika arbete, vilket också kan innebära olika lön för olika arbete