Finansminister Magdalena Andersson spår magra år. Foto: Jessica Gow

Svensk ekonomi blir sämre än väntat kommande år. Regeringen skriver ned tillväxtprognoserna och finansminister Magdalena Andersson tror att målet om lägst arbetslöshet i EU blir svårt att nå till 2020.

Finansdepartementets senaste prognos som presenterades av finansminister Magdalena Andersson på tisdagen var dystrare än väntat.

Redan i höstas pekade Andersson på att ”ladorna är tomma” och det ser inte bättre ut nu.

– Vi har en återhämtning de kommande åren, men det är en långsammare återhämtning än vad vi trodde. Vi måste genomföra en stegvis förbättrad finansiering av de statliga finanserna.

I närtid blir det inget sparpaket, det skulle vara ett sämre sätt att bemöta konjunkturen, menar finansministern. Och de reformer som regeringen vill göra måste gå att finansiera.

– Vi har förslag på en del skattehöjningar som vi vill genomföra. När statsfinanserna är sämre kommer det att ta längre tid innan vi kommer till överskott, men det är inte lämpligt i detta konjunkturläge att införa ett sparpaket. Jag tror inte på idén att backa med rumpan in i framtiden, säger Magdalena Andersson på en pressträff i riksdagen.

Diskussionerna inför vårbudgeten som presenteras i april har precis börjat. Regeringen har för avsikt att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, men när detta kan ske är fortfarande oklart.

Det är främst hushållens konsumtion som väntas bidra till återhämtningen, även om den nu ser ut att bli svagare än tidigare väntat. Arbetslösheten väntas också sjunka i en lägre takt än vad finansdepartementet tidigare trodde, vilket främst beror på en högre tillväxt i arbetskraften på grund av starkare befolkningsutveckling.

– Jag ger inte upp målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020, men det blir svårare att nå det nu.

 

Kraftig försämring

Regeringens nya bedömning av Sveriges ekonomi (siffror inom parentes avser bedömning från höstbudgeten).

sverigesekonomi

Källa: Finansdepartementet