Det oklara budgetläget får Arbetsförmedlingen att dra i bromsen. De 100 kontor som skulle läggas ned blir kvar tills vidare samtidigt som rekryteringen av personal ser ut att krympa till hälften.

Arbetsförmedlingen (AF) var inställd på att ta beslut om de första kontorsnedläggningarna före jul. Men i elfte timmen stoppar generaldirektör Mikael Sjöberg processen. Orsak: Extravalet och budgetläget.

– Det blir svårt att ha konstruktiva samtal med kommunerna och lokala politiker under en valrörelse, när vi dessutom inte har möjlighet att konsekvensbedöma budgeten, säger Mikael Sjöberg.

Många av de berörda kontoren är små och bara delvis bemannade, och tanken var att frigöra hyrespengar till att modernisera och effektivisera Arbetsförmedlingens verksamhet. Med regeringens aviserade budgetförstärkning på en halv miljard kronor skulle Arbetsförmedlingen dessutom utöka personalstyrkan med minst 1 000 personer. Nu handlar det snarare om hälften.

– När regeringens budgetproposition faller får det stora konsekvenser. Men även om det var oväntat är det bara att omplanera och göra ett gott jobb, konstaterar Mikael Sjöberg.

Konkret innebär detta att personalstyrkan som arbetar med jobbstöd till nyanlända utökas som planerat med 400–500 personer, medan förstärkningen av den övriga personalstyrkan bromsas in.

– Vi gör anställningsintervjuer, men vi måste veta att vi kan behålla dem vi anställer, säger Mikael Sjöberg.

Regeringen vek i sin budget 550 miljoner kronor mer till Arbetsförmedlingen, jämfört med Alliansen. Dessutom kvarstår en rad frågetecken om detaljerna i Alliansens budget.

– En budgetmotion är ju betydligt tunnare än en budgetproposition, så vi jagar information på detaljnivå. En detalj för oss kan ju handla om 100 miljoner, säger Mikael Sjöberg.