De polska arbetarna på bygget av nya musikhögskolan ska ha kvar sitt traktamente – plus en fyrdubbling av timlönen.

Det berättar Krister Strömberg, ombudsman i Byggnads Ordning-och-redagrupp. Det var han som igår förhandlade med företaget och kom överens om den nya lönenivån på 165 kronor.

– Ersättningen de hade är ett vanligt och felaktigt upplägg, säger han.

Som Arbetet tidigare berättat hade de polska glasarbetarna en lön på 7 000 kronor i månaden, nästan dubbelt så mycket i traktamente och ersättning för hemresor och boende i Stockholm. Den nya ersättningsnivån bygger på glasavtalet och 165 kronor i timmen är lägsta utbetalningsnivå enligt detta. Och de har ett traktamente på drygt 450 kronor om dagen.

Timlönen ökar med runt 120 kronor. Glasarbetarna är drygt 20 personer och det betyder att företaget nu får en ökad kostnad med minst 25 000 kronor per dag, eller omvänt fick företaget 25 000 kronor mer över varje dag före den nya löneuppgörelsen. En jämförelse är att företaget fick betala en bot på 30 000 kronor för sitt avtalsbrott.

Krister Strömberg säger att han inte vet om byggets huvudentreprenör; NCC, kommer att betala mer för ASC:s insatser efter det nya avtalet.

Byggombudsman säger också att facket hellre ser att ersättning för resor och boende betalas som lön, eftersom med en löneutbetalning också följer inbetalningar till pension, sjukförsäkring och a-kassan. Dessutom vill facket att de anställda ska disponera pengarna själva istället för att arbetsgivaren betalar för resor och boende.

Vid besöket på bygget av ny musikhögskola stötte Byggnads också på ett polskt ställningsföretag där lönerna tycktes vara låga. Krister Strömberg berättar att ställningsföretaget nu tecknat avtal med Byggnads.