Martin Klepke webbledartopp

Vid World Economic Forums möten har Anders Borg fått beröm för den svenska ekonomin. Så imponerade har de ansvariga blivit att Borg nu fått ett toppjobb inom organisationen.

För alla som sett Sveriges budgetöverskott förhandlas till ett kraftigt underskott under Borgs tid som finansminister är utnämningen förvånande.

Lika förvånade är troligen de arbetslösa som sett stöd och möjligheter dras undan och arbetslösheten öka, eller de cancersjuka som upptäckt att deras sjukdom i ekonomiska termer inte är att betrakta som en sjukdom.

Med gapande munnar står också de som konstaterat att Borg lyckas få de ekonomiska klyftorna att växa snabbare än i något annat jämförbart land.

Men det är inte dessa bravader som renderat Anders Borg all uppskattning hos World Economic Forum.

Det är i stället att Sverige haft fungerande trygghets-system, bra budgetmekanismer och en fungerande arbetsmarknad.

Men vänta nu, är detta verkligen Anders Borgs förtjänst?

Faktum är att det som World Economic Forum lyft fram som Anders Borgs förtjänst är rester av den tidigare socialdemokratiska regeringens reformer.

Det ironiska är alltså att Anders Borg hyllas – och får nytt jobb – för en ekonomisk politik han gjort allt för att rasera.