Både tungt fysiskt arbete och dålig psykosocial arbetsmiljö kan få oss att lämna arbetslivet före 65-årsdagen, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket som Dagens Nyheter tittat närmare på.

– Den psykosociala arbetsmiljön spelar en allt större roll, när vi får allt fler tjänstemannajobb och en minskande andel fysiskt tunga arbeten, säger Ellinor Ivarsson, som är en av de forskare som står bakom Arbetsmiljöverkets rapport, som benämns som en ”kunskapssammanställning”.

Tidigare forskning har visat att tjänstemän stannar längre i arbetslivet och att den faktiska pensionsåldern i flera LO-yrken är 61–62 år.

Men enligt rapporten stärks nu bilden av att även tjänstemän i yrken som kräver mycket social kontakt med exempelvis vårdtagare eller kunder löper större risk att lämna arbetslivet i förtid. Exempel på sådana grupper är präster, psykologer, kuratorer och socialarbetare, skriver DN.

Samtidigt framhålls att de som slutar jobbet i förtid trots allt gör det betydligt senare än bara för några år sedan. I motsvarande undersökning 2007 lämnade flera grupper upp till fyra gånger tidigare, exempelvis ”handpaketerare och andra fabriksarbetare” som gått från pension 10,1 år före 65-årsdagen till 2,42 år före.