Fem medlemmar utesluts ur branschföreningen Bemanningsföretagen, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Tre av företagen utesluts med omedelbar verkan, medan två utesluts då de inte har ansökt om att bli auktoriserade.

Enligt Bemanningsföretagen handlar uteslutningarna bland annat om ekonomiska brister och avsaknad av årsbokslut.

Föreningen offentliggör inte vilka bemanningsföretag det är som har uteslutits.