Sverige behöver utbilda fler veterinärer, anser branschorganisationen Svensk djursjukvård. Djursjukhus och djurkliniker måste nyanställa de närmaste åren. Men Jordbruksverket tycker tvärtom att färre veterinärer ska utbildas.

I dag utbildar Sveriges lantbruksuniversitet 100 veterinärer respektive 40 djursjukskötare. Det är alldeles för få. Sverige borde utbilda minst 150 veterinärer och 150 djursjukskötare per år, tycker Svensk djursjukvård, i en ny branschrapport.

Organisationens omkring 200 djursjukhus och -kliniker kommer de närmaste åren att behöva nyanställa.

– Branschen har vuxit stadigt under tio års tid, vi ser inga tecken på att det minskar eller planar ut, säger Maria Lundvall, generalsekreterare.

Maria Lundvall bedömer att företagen skulle behöva anställa omkring hundra veterinärer per år, alltså lika många som examineras i Sverige.

– Och då hamnar långt ifrån alla i våra medlemsföretag, vi har ungefär 23 procent av Sveriges veterinärer.

Söktrycket är dessutom stort på veterinärprogrammet. Många som inte kommer in söker sig därför till exempelvis Danmark och Tyskland för att utbilda sig.

När det gäller djursjukskötare är bristen ännu större. Där är det också svårare att få tag på utlandsutbildad personal.

– Där har utbildningen inte alls hängt med, säger Maria Lundvall.

Jordbruksverket, som legitimerar veterinärer och djursjukskötare, håller inte med om att fler veterinärer behöver utbildas. Verket har tvärtom förslagit att Sverige ska utbilda färre, eftersom så många utbildas utomlands.

– Om vi tittar på det krassa behovet av veterinärer i Sverige och jämför med inflödet, så kommer vi till slutsatsen att man skulle kunna dra ner på veterinärprogrammet i Sverige, säger Peter Henningsson, chef för enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal.

Det är billigare för staten om studenterna studerar utomlands, och exempelvis själva betalar sina avgifter.

– Vi skulle kunna vara självförsörjande på veterinärer. Samtidigt kan man ställa sig frågan: Varför skulle vi vara det, om det kommer studenter som väljer att studera någon annanstans och vill jobba i Sverige, säger Peter Henningsson.

Jordbruksverket håller däremot med om fler djursjukskötarplatser behövs, och anser att de kan finansieras med en neddragning av veterinärplatser.

Fakta

Djursjukskötare och veterinärer

• Djursjukskötarprogrammet med 40 platser finns på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala sedan i höstas, och är ett program på tre år. Inför hösten hade programmet 1 477 förstahandssökande. Jämfört med vård av människor kan man säga att tjänsten motsvarar sjuksköterska.

• Veterinärprogrammet vid SLU i Uppsala omfattar 5,5 år. Här finns hundra platser. Programmet hade 970 förstahandssökande inför hösten.

• I dag finns omkring 3 500 veterinärer i Sverige, och 1 300 djursjukskötare. Av dem arbetar 23 respektive 60 procent på Svensk djursjukvårds djursjukhus och -kliniker.

Källor: SLU, UHR, Svensk djursjukvård (TT)