Arbetsmiljöverkets nya sanktionsavgifter ska öka säkerheten på jobbet. Men för verkets egna inspektörer kan avgifterna bli ett arbetsmiljöproblem.

Sedan den 1 juli kan Arbetsmiljöverket på egen hand besluta om sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot olika arbetsmiljöregler. Avgifterna varierar från 5 000 kronor upp till en miljon, beroende på hur stora risker personalen utsatts för och hur många anställda företaget har.

Reformen ska göra de svårare att bryta mot reglerna. Tidigare var de flesta arbetsmiljöbrott i stället förenade med böter och andra straff. Det förutsatte polisanmälan, utredning av åklagare och slutligen dom i domstol – en tungrodd process, som mycket sällan ledde till att någon fälldes.

Men samtidigt som det nya systemet är enklare ökar det risken för hot och våld mot Arbetsmiljöverkets drygt 200 inspektörer, bedömer verket i en första utvärdering. Också riskerna för mutor och bestickning blir större.

– Oftast blir det en väldigt bra dialog mellan oss, arbetsgivarna och skyddsombuden, säger Mats Ryderheim, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

– Men antag att en inspektör stoppar ett litet bygge där bara två man jobbar, och säger att de måste ordna en skyddsställning. Det kan bli väldigt dyrt. Sanktionsavgiften om fallskydd saknas är 40 000 kronor för små företag.

I sådana lägen kan känslorna bli starka. Före sommaren fick alla inspektörerna två dagars utbildning vid Polishögskolan i hur man dämpar konflikter.

Just de bestämmelser om skydd mot fallolyckor som Mats Ryderheim syftar på ovan har inte trätt i kraft ännu. De gäller från årsskiftet och innebär att en ställning eller annat skydd krävs överallt där det finns risk för fall över två meter. En skärpning som Arbetsmiljöverket nu informerar om för fullt.

Men många arbetsmiljöföreskrifter är alltså redan förenade med sanktionsavgifter . Dock inte alla.

– Sanktionsavgifter fungerar bara i samband med tydliga föreskrifter, säger Mats Ryderheim. Antingen har du besiktigat en maskin, eller också har du det inte. Handlar det däremot om nyanser har vi valt att inte införa någon avgift.

En del bestämmelser som tidigare var förenade med straff kan man alltså nu bryta mot ostraffat. Men det här handlar bara om mindre allvarliga förseelser, som att uppgifter till Arbetsmiljöverket inte skickats in i tid. Och Arbetsmiljöverket kan gripa in för att missbruket inte ska fortsätta.

Mats Ryderheims sammanfattning är att de nya reglerna ska leda till en ”standardökning inom vissa områden”. Inte en revolution.

– Vi är inte ute efter pengar, bara en säkrare arbetsmiljö. Det är bra för företagen om alla konkurrerar på lika villkor. Ett anbud där kostnaden för en skyddsställning har räknats med ska inte förlora mot ett där ställningen saknas.

Sanktioner

Sedan 1 juli 2014 kan Arbetsmiljöverket besluta om sanktionsavgifter för brott mot många av verkets föreskrifter. Sanktionsavgifter är dock inte helt nytt: Redan tidigare har de använts för företag som sanerat asbest utan tillstånd, eller försummat att besiktiga tryckkärl. I en första utvärdering av reformen pekar Arbetsmiljöverket bland annat på att det blir svårt att verkställa beslut om sanktionsavgifter mot utländska företag som arbetar i Sverige. Om de inte betalar avgifterna självmant står svenska myndigheter maktlösa. Det här är en försvagning jämfört med böter som döms ut av en domstol: För att driva in dem finns ett fungerande internationellt samarbete.