På åtta år ökade andelen som är kvar i arbetslivet med 20 procent i åldrarna mellan 60 och 65 år. Det går inte att förklara enbart med vad det kostar att pensionera sig. Pengarna spelar en viss roll, men de är inte hela förklaringen.

– Att till exempel betydligt fler i gruppen 60–64 år är kvar i arbetslivet 2008 jämfört med 2001 tror vi inte bara beror på ekonomin utan även på förändrade normer och bättre hälsa, säger Lisa Laun, forskare vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

I en ny rapport går hon och forskarna Per Johansson och Mårten Palme igenom vad skillnaden mellan lön och pension eller förtidspension har för betydelse. Det är vanligare med förtidspension än ålderspension bland dem går före 65 års ålder.

De som påverkas mest av höjningar och sänkningar är de som har sämst hälsa och lägst inkomster, men inte heller den här gruppen påverkas särskilt mycket.