Utlandsägandet av företag minskar något i Sverige. Mellan 2012 och 2013 minskade antalet utlandsägda företag med 498 till 13 571 stycken.

Samtidigt minskade antalet anställda vid de utlandsägda företagen med 8 714 personer i fjol, en minskning med en procent jämfört med 2012, enligt myndigheten Tillväxtanalys.

67 procent av de anställda vid utlandsägda företag jobbar på stora företag med över 250 anställda, och dessa utgör 3 procent av det totala antalet företag.

”Det visar hur viktiga de stora koncernerna är i detta sammanhang”, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys, i ett pressmeddelande.

Det norska ägandet av företag minskade mest mellan 2012 och 2013, mätt i antalet företag som ägs av norska ägare, men Norge är fortsatt det land som kontrollerar flest företag i Sverige.