Nu när det är dags att summera Alliansregeringens åtta år (med en politik som började långt tidigare) är det dags att gå till bokhyllan. Urvalet är naturligtvis improviserat och många självklara kandidater har fallit bort. Diskutera gärna på arbetet.se vilka fler som borde vara med!

oktoberifattig9789174293449Oktober i fattigsverige av Susanna Alakoski
Till synes en tillfällig dagbok från en tillvaro full av uppläsningar och framträdanden. Men stilkonsten gör den till ett av de främsta dokumenten från vår tid, eftersom den står så vidöppen mot den utsatthet som alltid varit en primär verklighet längst ner i samhället men som nu bara sprider sig likt en infektion. Alakoskis debut Svinalängorna var en drabbande uppväxtskildring och uppskattades efter förtjänst, med Augustpris och allt, men denna lilla bok är någonting extra: en litterär radiostation som tar in verkligheten i ett slags direktsändning som har räckvidd långt in i framtiden, och en collageteknik som ligger nära till hands för arbetarlitteraturens blivande huvudforum: internet. Det är ingen vågad gissning att den kommer att bli stilbildande.

reinfeldteffekten6a143fb8b54a7bReinfeldteffekten  av Aron Etzler
Vänsterpartiets partisekreterare, tillika skicklig politisk journalist, klarlägger vad som är fel med själva det politiska upplägget genom att i historisk detalj analysera Nya Moderaternas och därefter Nya Socialdemokraternas ängsliga och självutplånande valstrategier. En skrämmande klarsynt och nästan cynisk bok, som gärna läses tillsammans med postpolitiska tänkare som Chantal Mouffe och Pierre Rosanvallon och som gärna kompletteras med Fokuskommentatorn Torbjörn Nilssons De omänskliga. Utrustad med den här inblicken blir det en annan upplevelse att följa partiledardebatterna och undra över vilka frågor det är som inte kommer upp på agendan. För en diskussion av fackets roll i politiken rekommenderas även Ingemar E L Göranssons yviga intervjubok De ohörda.

VälfärdsfabrikenVälfärdsfabriken av Kristina Mattsson
Lysande reportage från runtom i Sverige om hur New Public Management har förändrat arbetslivet i grunden. Bör läsas tillsammans med avhandlingen Managementbyråkrati av Patrik Hall och kompletteras med mångfalden av perspektiv och analys i den rika antologin om vinster i välfärden Den stora omvandlingen av Kent Werne m fl. För makten över arbetet är en central valfråga också beträffande vad samhället ska kunna ge för service.

arbetandefolketsmallDet arbetande folket av Föreningen Arbetarskrivare
Föreningen som blandar etablerade författare med blivande är både en plantskola och en oerhört viktig röst i samhällsskildringen. Denna antologi hänger samman med en turné inför valet. Andra viktiga titlar är Skarpt läge och Landet som sprängdes.

kallskänken70d0f4fe99da536d5191b1c3cb77e8c2Kallskänken av Jenny Wrangborg.
Dessa dikter från arbetslivets verklighet och med hopp om förändring bara fortsätter att inspirera, särskilt när poeten läser upp dem själv. Grundberättelsen är att gemenskap och kamp kan stiga på nytt ur en solidaritet som slagits sönder uppifrån.

acksverige2ff73002d572b7

Ack Sverige, du sköna av Elisabeth Ohlson Wahlin
Den här alldeles nyutkomna fotoboken översvämmar läsaren med bilder av hur det ser ut i fosterlandet utanför den trånga bild som massmedierna och den gängse debatten ger. Förhoppningsvis en förtrupp till en bredare politisk diskussion där fler representerade.

afterarbetsschema9789100115128Efter Arbetsschema av Johan Jönson
Jönsons djupt filosofiska och ibland över tusensidiga diktsviter ger en bestående inblick i utanförskapets ekonomiska och psykologiska villkor. Detta var den första, som följts av tre till.

kampenomsjukfrånvaronb107Kampen om sjukfrånvaron av Björn Johnson
Exempel på hur trägen samhällsvetenskap kan nosa upp den offentliga lögnen, i det här fallet om orsakerna till ökningen av sjukfrånvaron, och istället ge en alternativ förklaring som ropar på förändring.

De_osynligaDe osynliga av Rebecka Bohlin
En rundresa till låglöneanställda runtom i Europa visar att nånting är skevt med hela samhällsordningen. Kan gärna kompletteras med Anna Gavanas forskning om verkligheten bortom RUT-avdraget.

yarden-11717303-frntlYarden  av Kristian Lundberg
Poeten tvingas ta de mest eländiga jobben och den extrema utsattheten väcker obönhörligen upp minnet av hans fattigbarndom. En gripande helvetesnedstigning till det golv som dragits undan från hela arbetsmarknaden och därför påverkar oss alla: tillfälliganställningarna.

skitliv_omslag1Skitliv red Victor Bernhardz
En kollektiv och erfarenhetsrik skildring av hur arbetsmarknaden ser ut ur ungdomarnas synvinkel som borde få stort politiskt genomslag därför att den talar direkt till de berörda. Följdes senare upp av boken Stoppa skitlivet som föreslår handfasta politiska lösningar.

prekariatet9789171734082Prekariatet av Guy Standing
Inte nog med att boken skildrar den globala arbetsmarknad som bygger på systematiskt utnyttjande och dess sociala och politiska konsekvenser; den mynnar också ut i en beskrivning av hur en tryggad basinkomst är den reform som samhället behöver. Översättning Joel Nordqvist

DehatadeDe hatade av Magnus Linton
Det här lilla resereportaget överträffar alla andra böcker om främlingsfientlighet och rasism därför att Linton tecknar sambanden mellan olika grader av xenofobi och visar att alltihop hänger ihop systematiskt över nationsgränserna, från vardagsmobbing till massmord.

alliwantfor9789170376641All I want for Christmas is planekonomi av Sara Granér
Den här boken får representera faktum att den politiska debatten är som mest intelligent och skarp hos satirtecknarna; också Robert Nybergs viktiga insats måste nämnas. De förmår bäst dramatisera de ohyggliga motsägelserna mellan den officiella politiken och verkligheten.

När framtiden redan hänt av Jenny Andersson
Märkligt förbisedd är denna statsvetenskapliga, nästan filosofiska analys av socialdemokratins väsen, med både historiska tillbakablickar och råd inför framtiden. Inför valet en nyttig påminnelse om vad alltsammans egentligen går ut på – och en upprättelse av ideologin.

närframtidenredan9789170373954

illafarlandetbcf6c86cf1036cIlla far landet av Tony Judt
På dödsbädden sammanfattar en av vår tids främsta politiska tänkare med skärpa och sälta vad som har gått fel i samhället, och gör det på en enkel prosa och med ett tilltal som inspirerar till återupprättelse av de socialdemokratiska idealen. Översättning Lars Ohlsson.

bokslutreinfeldt9789170375354

Åtta år med Reinfeldt, Bokslut Reinfeldt och Reinfeldtkoden av Daniel Suhonen, Stefan Carlén och Christer Persson
Denna trilogi av ettriga politiska analyser har samtidsnärvaro och vänsterpolitiskt bett, men är samtidigt historiska dokument från förstörelsens tidevarv. Ett annat mycket aktivt författarteam är Örjan Nyström och Anders Nilsson från Arbetarrörelsens tankeverksamhet.

bang_2_2014_omslag MANA_4_13 galagoomslagg114-400x558Tidskrifterna! (Bang, Mana, Fronesis m fl)
Men när de åtta åren ska sammanfattas av kommande civilisationer blir det tidskrifterna som bär på den viktigaste informationen. Feministiska Bang, antirasistiska Mana, institutet Fronesis, seriemagasinet Galago, med flera: här finns kärnan av början på tjugohundratalet.