Mikael Danielsson anser att strejk är en alldeles för kraftfull åtgärd. Foto: Drago Prvulovic

Mikael Danielsson, Veolia, anser att strejk är en alldeles för kraftfull åtgärd. Foto: Drago Prvulovic

 

Veoliachefen Mikael Danielsson säger att tågstrejken är onödig – och att det finns politiska motiv bakom den.

– Strejken är en alldeles för kraftfull åtgärd – som det inte finns någon heder i. Det pågår dessutom en svartmålning av oss. Och det är vidrigt och osnyggt. Syftet är att sätta press på oss för att få igenom fackets krav, säger han.

Mikael Danielsson är Veolias affärsområdeschef i Malmö och de strejkandes lokala motpart. Han säger att alla förlorar på strejken.

– Det gör ont i kroppen när jag tänker på hur kunderna drabbas.

De resenärer som Arbetet pratat med tycker dock att de kan ta besväret, och de stöder de strejkandes kamp.

Sedan LO:s styrelse i måndags ställde sig bakom Sekos strejk tycker sig Mikael Danielsson se politiska motiv bakom konflikten.

– Jag tycker det är fel av facket att lyfta en lokal fråga för att politiskt kunna driva rätten till heltid.

Veoliachefen säger att han själv gärna ser att folk jobbar heltid, men han hävdar att arbetsgivarna i dag inte kan lägga scheman så att de får ut full arbetstid av sina anställda. Enligt honom är problemet att kollektivavtalet har så mycket begränsningar.

Sekos krav är att sätta ett tak på 40 000 arbetstimmar per år sammanlagt för de timanställda på Öresundståg samt att timanställda ska bli fast anställda efter ett år.

Mikael Danielsson säger att ett tak på 40 000 timmar inte är möjligt eftersom tågen ska köras med så olika intensitet över dygnet, veckan och året. Men samtidigt berättar han att det finns diskussioner om en personalpool – för att ta hand om arbetstoppar – med anställda på heltid och tillsvidare.

Däremot kanske företaget kan gå med på att timanställda blir fastanställda efter ett år.

– Men det förutsätter att kollektivavtalet öppnas och att flexibla arbetstidsregler skapas, säger Mikael Danielsson.

Bland annat pekar han på att folk ska vara lediga varannan helg och att de ska sluta senast klockan 19 före ledig dag.

Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson säger att avtalets regler inte är särskilt rigida och han pekar på att andra tågbolag får schemaläggningen att fungera.

– Arbetsgivaren är egentligen ute efter att ensidigt bestämma arbetstiderna, säger han.