Tre av fyra svenskar, noga räknat 76 procent, tycker att vi ska satsa mer på välfärden även om det innebär skattehöjningar. En majoritet av de moderata väljarna, 54 procent, håller med.

Det visar en undersökning som opinionsinstitutet Novus har gjort på LO:s uppdrag.
1 000 svenskar har svarat på tre frågor om välfärden.

– Svenska folket tycker att utvecklingen går åt fel håll. Folk är beredda att betala mer i skatt om de vet att det går till vård, skola och omsorg. Vi kommer att driva frågorna om vår gemensamma välfärd stenhårt i valrörelsen, säger LO förste vice ordförande Tobias Baudin.

En klar majoritet, 56 procent, av svenska folket anser att regeringen har gjort neddragningar på välfärden under de senaste åren. 18 procent tycker att regeringen har gjort satsningar.

Under EU-valrörelsen besökte Tobias Baudin äldreboenden från Skåne till Norrbotten. Överallt möttes han av samma bild: Ökad tidspress, sämre arbetsmiljö och mer av delade turer.

– Vi kan inte ha en situation där 140 000 kvinnor tvingas att gå ner i arbetstid för att vårda anhöriga, därför att äldreomsorgen håller måttet, anser han.

Tre av fyra svenskar tycker att utvecklingen inom vård, skola och omsorg har gått åt fel under de senaste fem åren. Åtta procent tycker motsatsen.

Kvinnor är mer oroade över tillståndet i välfärden än män – och mer benägna att betala mer skatt till välfärden. Oavsett kön och parti är majoriteten beredd att betala mer skatt till välfärden. Det gäller 92 procent av de rödgröna väljarna och 56 procent av alliansväljarna.