Hissen hade inte besiktigats på mer än tio år, när den föll sju meter ner i botten av hisschaktet. Företaget döms nu till 300 000 kronor i företagsbot.

Det var i december 2011 som städaren utförde sitt jobb på företaget Smederna Sverige i Tumba. När han stod i hissen rasade den plötsligt sju meter ner till hisschaktets botten. Städaren hade ändå tur. Han klarade sig undan med ett brutet vadben, och brutna ben i höger ögonhåla. Skadorna kan ge bestående men var inte livshotande.

Orsaken till olyckan var att hissens drivanordning var helt utsliten. Hissen hade inte besiktigats på mer än tio år. Företaget hade vid flera tillfällen haft en reparationsfirma på plats för att de anställda klagat på oljud, men trots det hade företaget inte beställt någon besiktning av hissen.

Genom att inte ha låtit besiktiga hissen regelbundet har företaget inte uppfyllt arbetsmiljölagens krav, konstaterade Södertörns tingsrätt i oktober 2012. Domstolen dömde företaget att betalat 300 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Företaget tog på sig skulden, men tyckte att beloppet i boten var för högt. Därför överklagades domen till Svea hovrätt. Men resultatet blev det samma.

Hovrätten konstaterar att även om städarens skador var av normalgraden så var risken för allvarligare skador påtaglig.

Högsta domstolen har tidigare konstaterat att graden av fara kan påverka bedömningen av företagsbotens storlek och att belopp på mellan 200 000 och 400 000 kan vara rimligt vid kroppsskador av normalgraden. Hovrätten anser därför att boten inte bör understiga 300 000 kronor. Tingsrättens dom står därmed fast.