Bidragen till privata fas 3-anordnare kan vara olagliga. I så fall blir företagen återbetalningsskyldiga. Orsaken är att anordnarbidragen kan bryta mot EU:s statsstödsregler.

Förra året betalade Arbetsförmedlingen ut 1,4 miljarder i bidrag till fas 3-anordnare. 43 procent av fas 3-deltagarna var placerade i privata företag förra året. Därmed rör sig det om någonstans runt 600 miljoner kronor som privata företag kan bli skyldiga att betala tillbaka enbart för 2013.

Men det kan bli tal om större summor. Enligt lagen om otillåtet statsstöd ska bidrag som betalats ut felaktigt krävas tillbaka retroaktivt, skriver Dagens Arbete.

Arbetsförmedlingen utreder vilka arbetsgivarstöd som kan vara olagliga statsstöd. Stöd som riktas till andra än arbetslösa med funktionshinder hamnar under luppen.

Lönebidrag till långtidsarbetslösa, som nystartsjobb och instegsjobb, omfattas inte av granskningen. Där har EU undantagsregler som tillåter statsstöd.

EU-reglerna syftar till att förhindra osund konkurrens. Medlemsstater får inte gynna vissa företag ekonomiskt på bekostnad av andra.

Det var strax före jul som Arbetsförmedlingen började utreda anordnarbidragen till fas 3-anordnare inom ramen för det interna granskningsarbetet.

35 500 personer var inskrivna i fas 3 i februari. Anordnare får 225 kronor per dag i bidrag för varje fas 3-deltagare. Det blir i runda tal 5 000 kronor i månaden per deltagare.

Jobbfabriken är förmodligen Sveriges största privata fas 3-anordnare. Enligt den senaste årsredovisningen tog företaget emot 635 fas 3-deltagare 2012 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Helsingborg.

Företaget omsatte 31 miljoner 2012. Mer än var fjärde krona blev till vinst. Nettovinsten efter skatt och avsättning till en periodiseringsfond blev knappt sju miljoner.

Tre miljoner kronor delades ut till aktieägarna. 2,25 miljoner gick vd Ivan Daza som också tog ut 2,4 miljoner kronor i lön.

Arbetsförmedlingen hemligstämplar alla privata fas 3-anordnare, därav förbehållet att Jobbfabriken förmodligen är störst. Men stordrift blir allt vanligare i fas 3. 115 fas 3-anordnare, främst kommuner och privata företag, tog emot minst 100 fas 3-deltagare var förra året.

Mediacopy, A-reco, Dagens jobb AB, Dynama och Framtidsbanken, ägd av Wintra group AB, är fler exempel på privata bolag i fas 3-branschen.

Många fas 3-anordnare är, eller kallar sig, ideella föreningar. Förra året sade Arbetsförmedlingen upp avtalet med den ”socialekonomiska föreningen” Stosse i Sundbyberg sedan Skatteverket hade slagit ner på stora oegentligheter.

Föreningen fick runt tio miljoner i anordnarbidrag under 2011 och 2012. En del av pengarna hamnade på ett bankkonto på Malta. Enligt Skatteverket användes de till att betala svarta löner.