Lönestopp, prishöjningar och strypt export till Ryssland gör att Ukrainas arbetsmarknad hårdnar. Och annekteringen av Krim sätter de ukrainska facken i knipa.

– Byggfacket på Krim är fortfarande en del av vårt förbund. Men vi kan inte hjälpa våra medlemmar där, säger Vasyl Andreev, ordförande i det ukrainska byggnads­arbetareförbundet.

– De vet inte vilka löner, pensioner eller arbetslöshetsersättning de har rätt till. Men vi släpps inte in på Krim, och posten kommer inte fram.

Fackens medlemmar på Krim utsätts för hårda påtryckningar att snabbt avsäga sig sitt ukrainska medborgarskap och byta till ryskt. Annars kan deras egendom konfiskeras, och de förlorar rätten till sociala ersättningar.

– Våra organisationer på Krim tillhör fortfarande oss, de har inte begärt utträde, säger Sergej Kondriuk, vice ordförande i Ukrainas fackliga centralorganisation FPU. Men ryska fackföreningar verkar redan på Krim och försöker få våra medlemmar att gå över till dem. Vi är upprörda över att de stöder ockupationen.

FPU äger många sanatorier och vilohem på Krim, som årligen tar emot tiotusentals gäster. För den ukrainska fackföreningsrörelsen har anläggningarna varit en mycket viktig inkomstkälla. Nu har Republiken Krims myndigheter lagt beslag på dem. FPU:s försök att hävda sin äganderätt har hittills varit förgäves.

De ukrainska facken drabbades hårt redan när Fackföreningarnas hus på självständighetstorget i Kiev brändes ner i februari. Drygt 40 förbund förlorade sina kontor.

– Allt förstördes. Vi har inte ens pennor kvar, säger Tatjana Nikitina, ordförande för de ukrainska statstjänstemännens förbund PPDU.

Krimkrisen har försvårat situationen.

– Medlemmarna i företag som har sålt till den ryska marknaden blir utan arbete nu när Ryssland sätter stopp för ukrainska varor, säger Vasyl Andreev.

Samtidigt måste den ukrainska arbetslöshetsfonden minska sina utbetalningar. En stor del av dess tillgångar ska nämligen användas för att fylla på Ukrainas pensionsfond, ett villkor för krediter från Internationella valutafonden (IMF).

Också det lönestopp som den ukrainska regeringen har beslutat om, och de höjda gaspriserna från den 1 april, har sin grund i krav från IMF. FPU har protesterat mot lönestoppet, men har annars förståelse för åtstramningarna.

Fakta

Blixtsnabbt övertagande

Med en omtvistad folkomröstning i ryggen utropade det lokala parlamentet på halvön Krim den 17 mars självständighet från Ukraina och ansökte om anslutning till Ryssland. Ryssland erkände genast ”Republiken Krim”, och den 18 mars sa president Vladimir Putin i det ryska parlamentet att Krim från och med nu ska vara en del av Ryssland.