Bara arbetssökande kan ta semester och ändå behålla sin sjukpenninggrundande inkomst. Efter avslutade studier ryker rätten till sjukpenning om du tar ledigt innan du går till Arbetsförmedlingen, visar en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen gäller en kvinna som avvecklade en rörelse 2008. I stället för att anmäla sig som arbetssökande bestämde hon sig för att vidareutbilda sig.

Under studierna kunde kvinnan behålla den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som byggde på hennes tidigare arbetsinkomster. Att rätten till sjukpenning finns kvar trots att man slutar jobba kallas SGI-skydd. SGI-skydd gäller arbetslösa som söker arbete aktivt, personer som vårdar småbarn – och alltså personer som studerar, förutsatt att de har studiestöd eller liknande.

Men när studierna var klara tog kvinnan semester i ungefär två veckor innan hon anmälde sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det gjorde att Försäkringskassan fastställde hennes sjukpenninggrundande inkomst till noll kronor.

Kvinnan överklagade – och förvaltningsrätten i Stockholm gav henne rätt. Principen är visserligen att SGI-skydd bara gäller om perioder av arbetssökande, studier eller vård av barn avlöser varandra i en obruten kedja. Men genom praxis har arbetssökande fått rätt att ta en kortare semester och ändå behålla sin SGI. Den möjligheten måste finnas även för den som tar semester efter studier då den sjukpenninggrundande inkomsten varit skyddad, ansåg Förvaltningsrätten.

Fallet gick vidare till kammarrätten, som gjorde motsatt bedömning.

Och när frågan nu har avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att möjligheten att behålla sin SGI trots semester bara gäller arbetssökande. Det finns inga skäl att låta andra än arbetssökande få den rätten, enligt domstolen.