Skyddsombuden fick höra att de kunde bli av med sina jobb och chefen kallade dem bakåtsträvare och rättshaverister när de krävde arbetsmiljöåtgärder. Nu har de fått upprättelse, efter en central förhandling. 

De två skyddsombuden på Luleå kommunala renhållningsbolag ville att chefen för bolaget skulle skriva på en framställan om arbetsmiljöåtgärder, men i stället för en underskrift fick de en rejäl utskällning.

Chefen kallade dem bakåtsträvare, rättshaverister och bittra fiender till bolaget. Han ska också hotat med åtgärder som att de skulle förlora sina jobb, enligt den anmälan skyddsombuden skickade till kommunrevisionen och som SVT Nordnytt tagit del av.

Skyddsombuden ansåg att chefen gjort sig skyldig till kränkande särbehandling, föreningsrättskränkning och hindrande av skyddsombud, och de fick stöd av sitt fackförbund Transport. Den lokala förhandlingen mellan parterna slutade i oenighet, men i de centrala förhandlingarna enades parterna.

Uppgörelsen innebär att företagsledningen ska gå en facklig arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombuden. Företaget ska också be dem om ursäkt, och ge dem ekonomisk ersättning på 20 000 respektive 10 000 kronor, uppger Nordnytt. Även skyddsombuden ska dock be om ursäkt för sin del i den uppkomna situationen.

Ingrid Välitalo, ombudsman på Transport Norrbotten, bekräftar att parterna kommit överens, men vill varken kommentera detaljerna i uppgörelsen eller konflikten som varit.

– Vi är överens nu och ska fortsätta att jobba tillsammans framöver, och det är det viktiga, säger hon till Arbetet.

Det synsättet delar hon med företagets vd Hans Lundgren.

– Vi har kommit till en central gemensam överenskommelse och den fullföljer vi nu och fortsätter framåt, säger han till Nordnytt.

De två skyddsombuden tar uppgörelsen som en bekräftelse på att de haft rätt i sin anmälan. De är nöjda med att rättvisa skipats, men säger samtidigt att den behandling de utsatts för inte är något som går att glömma.

– Det finns inga plåster för själen. Även om vi nu går vidare och känner att vi på något vis fått upprättelse, är det här något vi kommer att bära med oss, säger ett av de drabbade skyddsombuden, Jan Karlsson, till Nordnytt.