Ekonomipristagaren Paul Krugman har fel, säger vice riksbankschef Per Jansson i en intervju i DN. Detta efter att Krugman under sitt Sverigebesök nyligen kritiserat Riksbanken för att hålla för hög ränta och därmed öka arbetslösheten.

Per Janssons ord är de senaste i Riksbankens allt ivrigare försök att försvara varför man i praktiken har övergivit inflationsmålet och i stället inriktar sig på att minska hushållens skuldsättning.

Men Riksbankens avvägning handlar inte om rätt eller fel.

Det handlar om vad som ska prioriteras, människors arbete eller borättsinnehavares förmögenhet.

Riksbankens uppdrag är att hålla inflationen runt 2,0 procent per år, men de senaste 19 åren har inflationen i snitt legat på endast 1,4 procent.

De två senaste åren har Riksbanken till och med gått steget längre och pressat ned inflationen till nära noll genom att hålla kvar sin styrränta på en hög nivå. Det kan tyckas underligt i en tid då ekonomin har stagnerat och behöver lite lägre ränta för att ta fart. Att sänka räntan skulle i ett sådant läge göra pengar billigare för företagen och investeringarna skulle öka.

Därmed skulle ekonomin ta fart och företagen kan börja nyanställa.

Resonemanget är Riksbanken väl förtrogen med. Det är en handlingsplan som också ständigt diskuteras i Riksbankens direktion.

Men majoriteten av ledamöterna har hellre velat se till skuldsidan, att lite lägre ränta och därmed lite högre inflation samtidigt på sikt för med sig en risk för överhettning i ekonomin.

Nu tycker man ju att den reflektionen borde ligga långt bak i prioriteringen när vi har en arbetslöshet på över åtta procent och en överhettning av ekonomin minst sagt ser avlägsen ut. Och någonstans här börjar misstanken sprira om att Riksbankens ledamöter också väger in politiska och sociala ståndpunkter om vilka medborgare som ska gynnas på andras bekostnad.

Riksbankens prioritering minskar förvisso risken för överhettning och finansiella bubblor för dem med tillgångar. Men konsekvensen blir en långdragen och onödigt hög arbetslöshet.

Därav ekonomipristagaren Paul Krugmans hårda kritik.

Det är något som även den tidigare vice riksbankschefen Lars E O Svensson flera gånger har påpekat.

Svensson bedömer att en procents högre inflation, vilket skulle vara mer i linje med Riksbankens uppdrag, skulle minska arbetslösheten med 65 000 personer.

Det handlar alltså ytterst om Riksbanken ska strunta i sitt uppdrag och gynna bomarknaden eller följa det mål som bestämts och samtidigt minska arbetslösheten.

Vice riksbankschef Per Jansson, som tidigare arbetade som statssekreterare hos finansminister Anders Borg (M), har tydligen sin åsikt klar.Martin Klepke