Taxiavtalet överlevde. Nu finns det förutsättningar för ett nytt frisöravtal från och med den 1 april.

– Vi upplever att det finns en vilja från Handels att diskutera de frågor som är vitala för frisörföretagarna, säger arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.

– Men om vi under förhandlingarna bedömer att vi inte kan ta ansvar för ett nytt avtal finns en plan för hur vi ska agera, tillägger han.

Per Bardh, Handels avtalssekreterare, säger till Handelsnytt:

– Det är positivt att Frisörföretagarna har insett sitt partsansvar. Nu får vi gemensamt försöka träffa ett nytt avtal.

Frisörföretagarna uppskattar att det finns någonstans mellan 22 000 och 24 000 frisörer i Sverige. Bara var femte är anställd. Enligt Handels är runt 3 000 anställda frisörer med i facket. De jobbar på provision med en garantilön på 21 249 kronor i botten.

Den största stridsfrågan är ob-tilläggen. Enligt Frisörföretagarna väljer allt fler att gå till frisören på kvällar och helger. Då kan salonger med kollektivavtal inte konkurrera med salonger där egenföretagare hyr en stol.

–  Ob-tilläggen är en påtaglig konkurrensnackdel. Våra medlemsföretag förlorar pengar varje öppet-timme efter 18 på vardagar eller på helger. Då väljer de att hålla stängt. Kunderna går i stället till andra salonger, uppger Ted Gemzell.

Det satt långt inne innan det förra kollektivavtalet kunde undertecknas i juni. När avtalet var underskrivet tillsatte Frisörarbetsgivarna en arbetsgrupp. På deras kongress i oktober fanns en stark opinion för att helt enkelt upphöra som arbetsgivarorganisation och därmed sluta att teckna kollektivavtal.

Styrelsen fick i uppdrag att sondera terrängen med Handels för att avgöra om det är någon idé att börja förhandla.

– Nu har vi valt att inleda förhandlingar i och med att det finns förhoppningar om att vi kan komma överens, förklarar Ted Gemzell.

Om inte det lyckas krävs ett kongressbeslut för att Frisörföretagarna ska upphöra som arbetsgivarorganisation.