– Vi förbereder landsomfattande strejker med kravet att de i regeringen som ansvarar för våldet avsätts. Vi kommer samtidigt att strejka för en rad lokala krav, som att innehållna löner ska betalas ut, säger Michail Volynets, оrdförande för Ukrainas fria fackföreningars samorganisation KVPU, den största av de fackliga samorganisationer i Ukraina som beskriver sig som oberoende.

När Michail Volynets, som också är vice ordförande för den nationella strejkkommittén, talar med Arbetet har han just kommit tillbaka till Kiev från ett möte med gruvarbetarnas fackliga organisationer i Donetsk. Förutom krav på att lönerna ska betalas ut i tid (de försenas ofta en månad eller mer) kräver gruvarbetarna att staten ska investera i upprustning av kolgruvorna. På motsvarande sätt kommer läkare, lärare och andra grupper att strejka för branschspecifika krav.

KVPU deltog i protesterna mot Viktor Janukovitj på självständighetstorget Majdan i Kiev från första dagen, enligt Michail Volynets.

– Vi fanns från början inte på det ”politiska Majdan”, utan på den sida som bestod av studenter och frivilligorganisationer.

– Men efter polisens misshandel av fredliga demonstranter bildade den politiska oppositionen, frivilligorganisationerna och studenterna sammanslutningen Majdan tillsammans, säger Michail Volynets, som ingår i sammanslutningens ledning.

KVPU har antagit en rad skarpa resolutioner mot misshandeln och dödsskjutningarna av demonstranter, mot de inskränkningar i yttrande- och mötesfriheten som det ukrainska parlamentet antog tidigare i januari, och mot varje form av undantagstillstånd.

– Till svar har regeringen och polisen ökat trycket mot fackligt aktiva.

– Säkerhetspersonalen vid kärnkraftverken – inrikesministeriets och säkerhetstjänstens personal – har skickats för att slå ner protestaktionerna, säger Michail Volynets. Ukrainas kärnkraftverk är nu utan skydd. Vi kommer att vända oss till atomenergiorganet IAEA för att uppmärksamma dem på situationen.

KVPU vänder sig också mot den nationalism och antisemitism som blossat upp i konfliktens spår.

– Myndigheterna har, tillsammans med kriminella element, angripit synagogor och andra religiösa objekt, säger Michail Volynets. Om det upprepas kommer vi att bilda grupper för att försvara de här platserna.