Trädgårdssektorn formligen skriker efter fler medarbetare. Det kommer att bli rena huggsexan om personal, varnar Rolf Östinge på Ahrling & Östinge trädgårdsanläggningar.

Branschen behöver rekrytera 2 500 personer om året. Men i år examineras färre än åttio elever ut från gymnasiets trädgårdsutbildningar och nästa år inte ens femtio — en fjärdedel så många som för fem år sedan.

– Intresset för trädgårdsyrken väcks tydligen först när vi är något äldre. Men då är det oftast för sent. Har man redan passerat gymnasiet får man inte påbörja en ny gymnasieutbildning, konstaterar Michael Insulander, kanslichef på Naturbrukets yrkesnämnd.

Han talar om en nationell kris i trädgårdssektorn.

– Inte sällan vill personer som redan prövat på ett yrke göra en nystart inom trädgårdsnäringen, men saknar nödvändig utbildning.

Branschen vill att Yrkeshögskolan ska få anordna komprimerade trädgårdsutbildningar med vissa gymnasiala inslag för unga vuxna och andra som redan gått ut gymnasiet.

Organisationen Trädgårdsanläggarnas kanslichef Göran Andersson är också inne på att åldern spelar roll när eleverna gör sina linjeval.

– Fast lika ofta är det kanske föräldrarna som väljer och som, felaktigt, tror att en praktisk yrkesinriktning senare innebär inlåsning när det gäller eftergymnasiala utbildningar.

Rolf Östinge tror att det blir svårt att rekrytera trädgårdsarbetare.   Foto: Drago Prvulovic

Rolf Östinge tror att det blir svårt att rekrytera trädgårdsarbetare. Foto: Drago Prvulovic

 

Rolf Östinge på Ahrling & Östinge trädgårdsanläggningar i skånska Arlöv hör till dem som kommer att behöva nyrekrytera.

– Men det kan bli svårt. För stor brist på utbildat folk kan leda till rena rama huggsexan om tillgänglig personal.

Svenska kyrkan med 3 500 kyrkogårdsanställda anordnar egna utbildningar tillsammans med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Men det räcker inte, säger kyrkogårdskonsulenten Staffan Lundstedt. Vi står inför en generationsväxling och behöver under de närmaste åren rekrytera cirka 500 nya medarbetare.

Svenska kyrkan har också inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att försöka vaska fram personer med lämplig utbildning och bakgrund bland flyktingar och andra immigranter.

Trädgårdsarbete

• Gymnasial trädgårdsutbildning bedrivs i huvudsak på fem naturbruksgymnasier i landet: Dingle i Västra Götaland (Munkedal), Himmelstalund i Östergötland (Norrköping), Munkegård i Halland (Varberg), Hvilan i Skåne (Åkarp) samt Säbyholm i Uppland (Sollentuna).
• Säbyholm är en friskola som drivs av ABF. Efter kritik från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) mot den praktiska undervisningen, har styrelsen beslutat att avveckla all undervisning. Elever som nu går i årskurs 1 och 2 erbjuds utbildning på andra skolor.
• I naturbruksgymnasiet gör eleverna sina inriktningsval inför andra årskursen. År 2007 valde 175 andraårskursare trädgårdsutbildning, tre år senare 99 och i fjol 44 elever.

Källor: Naturbrukets yrkesnämnd och MYH (TT)